Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi

Hızlı Okuma Uzmanlık EğitimiHızlı okuma uzmanlık eğitimi; hızlı okuma konusunda uzman olmak isteyenlerin aldığı eğitimlerdir. Hızlı okuma eğitimleri bireyin okuma hızını 2-4 kat artırmayı amaçlayan programlardır. Okuma hızı artan bir birey kısa zamanda daha fazla bilgi sahibi olabilir. Hızlı okuma bireylerin daha kısa zamanda çok daha fazla metin okumasıdır.  Hızlı okuma doğuştan var olan bir özellik değildir. Sonradan eğitimler sonucu kazanılan bir yetenektir.Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi. Hızlı okumayı gözleri ve beyni sağlıklı olan her birey yapabilir. Yapılan araştırmalara göre beyni ve gözleri sağlıklı olan her bireyin dakikada 500 kelime okuma kapasitesi vardır. Hızlı okuma günümüzde çokça konuşulan kavram haline gelince üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmış ve okuyucuları 3 ana grup altında toplamışlardır. Bunlar; yavaş okuyucular, hızlı okuyucular ve çok hızlı okuyuculardır. Okuyucular hakkında kısaca bilgi verecek olursak; yavaş okuyucu; dakikada 80-160 kelime aralığında okuma yapan okuyuculardır. Bu gruptaki okuyucuların anlama düzeyleri ve konsantrasyonları düşüktür. Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi. Hızlı okuyucu; dakikada 220-500 kelime aralığında okuma yapan okuyuculardır. Bu gruptaki okuyucuların anlama düzeyleri ve konsantrasyonları yüksektir. Çok hızlı okuyucular;  dakikada 500-1500 kelime aralığında okuma yapan okuyuculardır. Bu gruptaki okuyucuların hızlı okumalarına paralel olarak anlam kayıpları yaşamaktadırlar. Bu bilgiler ışığında yapılan araştırmalara göre maalesef Türkiye’deki okuyucular yavaş okuyucu grubunda yer almaktadır. Hızlı okuma yapmak aslında bizim elimizde olan bir şeydir. Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi. Okumamızı geliştirerek okuma hızımızı geliştirebilir. Bu konuda çok çeşitli eğitimler mevcuttur. Bu eğitimlerden yararlanarak kişisel gelişimimizi destekleyebilir bu eğitim kapsamındaki sayısız avantajlardan yararlanabilirsiniz. Biz de hızlı okuma kavramını ayrıntılı olarak inceleyip kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz? HIZLI OKUMA KURSU