Hızlı Okuma Seti

Hızlı Okuma SetiHızlı okuma seti; hızlı  okuma eğitimleri kapsamında tüm dökümanlardır. Hızlı okuma bireylerin kısa zamanda çok daha fazla kelime okumasının yanında daha hızlı anlamasını, daha iyi kavramasını ve okuduğu bilgileri hafızasında tutması yetenekleridir. Bireyler doğuştan hızlı okuma yeteneğine sahip değildir. Bu alışkanlık ancak eğitimler ile elde edilebilir. Hızlı okumayı gözleri ve beyni sağlıklı olan her birey yapabilir. Yapılan araştırmalara göre beyni ve gözleri sağlıklı olan bir bireyin dakikada 500 kelime okuma kapasitesi vardır. Hızlı Okuma Seti.Ancak bunun sadece eğitimlerle başarılı olunacağı gerçeğini unutmamak lazım. Hızlı okuma bazı özel teknik ve becerileri bünyesinde bulunduran bir yetenektir. Tekniklere kısaca değinecek olursak; görsel  algılama alanını genişletme tekniği, kelime hazinesini geliştirme tekniği, yanlış alışkanlıklardan kurtulma tekniği, gözle okuma tekniği, bol bol kitap okumak, kendine güvenmek, göz atma tekniği ve sütun tarama tekniğidir.Hızlı Okuma Seti. Becerilerden bahsedecek olursak da bunlar; gelişimsel okum ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okumayı öğrenmek için yapılan okumadır. Görevsel okuma; bilgiyi öğrenmek için yapılan okumadır. Tüm bu beceri ve teknikleri öğrenmenin yanı sıra okuma ortamı da hazırlanmalıdır hızlı okuma için.Hızlı Okuma Seti. Bunun için gerekli hususlardan ilki okuma işine odaklanmak, ikincisi okuma yapılacak ortamdaki göze batan uyaranları yok etmek,üçüncüsü de okumayı hangi amaçla yapıldığı belirlenmelidir. Biz tüm bu teknik ve becerileri detaylı olarak inceledik ve kapsamlı bir hızlı okuma eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu online eğitim programını istediğiniz zaman istediğiniz yerde alarak kişisel gelişiminizi destekleyebilirsiniz.Hızlı Okuma Seti. Siz hazırladığımız bu online eğitimi alıp kendinizi geliştirirken biz de sizlere uluslararası geçerliliği olan sertifikanızı hazırlayıp ücretsiz olarak gönderelim.Hazırladığımız hızlı okuma eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? HIZLI OKUMA KURSU