Hızlı Okuma Rehberim

Hızlı Okuma RehberimSon zamanlarda televizyonlarda, gazetelerde, radyolarda sıkça duyduğumuz hızlı okuma kavramını inceleyecek olursak; hızlı okuma kişilerin kısa zamanda çok daha fazla metin okumasıdır. Hızlı okuma aynı zamanda daha iyi anlama, daha iyi kavrama ve hafızada tutma yeteneğinin geliştirilmesidir. Hızlı okuma ile bireylerin konsantrasyonu artmakta yaptığı işe daha iyi adapte olmaktadırlar. Hızlı Okuma Rehberim.Hızlı okumadan kasıt yavaş olan göz hızını hızlı çalışan beyin hızına yaklaştırarak koordineli bir şekilde çalışmasını sağlanmaktır. Bunu biraz açacak olursak; yavaş çalışan gözlerimize hızlı okuma eğitim programı kapsamında göz egzersizleri yaptırmaktır. Yapılan göz egzersizleri ile gözün aktif görme alanı genişletilerek beyne daha az ileti göndermesi sağlanır. Bu sayede beyin daha az yorulur. Az yorulan beyin de daha hızlı ve daha iyi odaklanır. Odaklanma sonucu dikkat kolay kolay bozulmaz iken hızlı okuma gerçekleştirilir. Hızlı Okuma Rehberim.Hızlı okuma eğitim programları göz egzersizleri dışında bazı özel teknik ve becerileri de bünyesinde bulundurmaktadır. Bu özel tekniklere kısaca değinecek olursak; görsel  algılama alanını genişletme tekniği, kelime hazinesini geliştirme, yanlış alışkanlıklardan kurtulma, gözle okuma, bol bol kitap okumak, kendine güvenmek, göz atma tekniği ve sütun tarama tekniğidir. Bütün bu teknik ve becerilerin yanı sıra hızlı okuma ortamı da hazırlanmalıdır.Hızlı Okuma Rehberim. Bunun için gerekli hususların ilki okuma işine odaklanmak, ikincisi okuma yapılacak ortamdaki göze batan tüm uyaranlar oradan kaldırılmalı, üçüncü olarak da okumanın hangi amaçla yapıldığı belirlenmelidir. Bütün bu şartlar oluşturulduğu takdirde artık hızlı okuma yapılabilir.Hızlı Okuma Rehberim. Bu şartların oluşturulması için bir eğitimden faydalanmak şarttır. Bizde hızlı okuma eğitimi hakkında online bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız hızlı okuma eğitim programını incelemek ister misiniz? HIZLI OKUMA KURSU