Hızlı Okuma Programı İngilizce

Hızlı Okuma Programı İngilizceHızlı okuma programı İngilizce; hızlı okuma eğitimlerinin İngilizce hazırlanıp  yayımlanmasıdır. Hızlı okuma eğitim programı bireyler kısa zamanda çok daha fazla metin okumaktadır. Hızlı kelime okumanın yanı sıra  hızlı anlama, hızlı kavrama ve bilgiyi hafızada tutma yeteneği de geliştirilir. Hızlı okuma eğitimi alan bir bireyin zihni canlıdır. Bilgiyi kısa sürede okur, öğrenir ve hafızasında tutar. Hafızasında tuttuğu bilgi gerektiğinde de hızlıca hatırlar ve kullanır. Hızlı okuma eğitim programlarından kasıt; göz ile beynin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Gözün hızını beynin hızına yaklaştıracak göz egzersizleri yapılır. Hızlı Okuma Programı İngilizce.Yapılan göz egzersizleri ile gözün aktif görme alanı artar. Artan aktif görme alanı ile beyine daha az ileti gönderilir. Az ileti alan beyin daha az yorulur ve aynı zamanda da daha fazla konsantre olur. Odaklanan beynin dikkati kolay kolay dağılmaz. Hızlı okuma yapan bireylerin konsantrasyonları ve anlama düzeyleri yüksektir. Hızlı okuma eğitimlerinin alınması kadar küçük yaşlarda alınması da etkilidir. Hızlı Okuma Programı İngilizce.Çünkü hızlı okuma yapan bir çocuk daha erken okuma yanlışlarından döner. Örneğin; ilkokuldayken hepimiz daha iyi anlamak için sesli okuma yapmışızdır. Daha iyi anlamak için başa döne döne okumuşuzdur. Yine kim daha fazla okumuş  diye kelimelerin hızlıca okutulması okuma yarışları yapılmıştır. Bütün bu yanlışlara ilkokul yıllarında düşmekteyiz. Oysa hızlı okuma eğitimleri alan eğitimcilerle birlikte olsak bu yanlışların hiç birini yapmayacağız. Hızlı okuma eğitim programları bazı gelişmiş ülkelerde ders müfredatları içinde yerini almıştır.Hızlı Okuma Programı İngilizce. Bizim ülkemizde de böyle bir eğitimin müfredata dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalara başlamak isabet olmuştur. Çünkü yapılan araştırmalarda maalesef ülkemizdeki insanların dakikada 80-220 kelime aralığında okuduğu ortaya çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklardan kurtulmak ve kişisel gelişiminizi desteklemek için eğitimimizi incelemek ister misiniz?  HIZLI OKUMA KURSU