Hızlı Okuma Pdf

Hızlı Okuma PdfHızlı okuma pdf; hızlı okuma eğitimlerinin pdf formatında yapılması ve yayımlanmasıdır. Hızlı okuma ile bireylerin okuma hızlarını 2-4 katına çıkarmak hedeflenmiştir. Çünkü teknoloji çağında olmamız bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Bilgiye bu kadar hızlı ulaşmak mümkün iken bireylerin yavaş okuması büyük bir eksikliktir. Gelişen ve değişen toplum ve teknolojiyi yakından takip etmek ve bu toplum ve teknoloji içerisinde kaybolup gitmemek için hızlı okuma yapmamız şarttır.Hızlı Okuma Pdf. Hızlı okuma eğitim programları kapsamında kelimelerin hızlı okunmasının yanı sıra okuduğu metni daha iyi anlama, daha iyi öğrenme, daha iyi hafızada tutma ve gerektiğinde bu bilgiyi hızlıca hatırlama ve kullanma yetisini geliştirmeyi amaçlamıştır. Hızlı Okuma Pdf.Bu eğitimler kapsamında bazı teknik ve beceriler vardır. Bu teknikler; görsel algılama alanını arttırma tekniği, kelime hazinesini geliştirmek, yanlış alışkanlıklardan kurtulmak, gözle okuma tekniği, göz atma tekniği, bol bol kitap okumak, kendine güvenmek ve sütun tarama tekniğidir. Beceriler kapsamında da gelişimsel okuma ve görevsel okuma vardır. Gelişimsel okuma; okumanın öğrenilmesi için yapılan okumadır. Görevsel okuma ise bilginin öğrenilmesi için yapılan okumadır. Bütün bu teknik ve becerileri kazanmanın yanı sıra bir de hızlı okuma ortamı hazırlanmalıdır. Bu ortam için gerekli olan koşulların birincisi; okuyucunun  okuma işine odaklanmasıdır. Hızlı Okuma Pdf.Okuyucu yalnızca okuma işine odaklanır. İkinci olarak okuma yapacağımız yerde göze batan her türlü uyaran yok edilmelidir. Üçüncü ve son koşul ise okuyucu okumayı hangi amaçla yaptığını belirlemelidir. Bütün koşullar eğitim yardımıyla alınıp daha sonra da ortam hazırlandıktan sonra artık hızlı okuma yapabilirsiniz. Biz bu teknik ve becerileri kapsayan kapsamlı bir hızlı okuma eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız hızlı okuma eğitim programını incelemek ister misiniz?  HIZLI OKUMA KURSU