Hızlı Okuma Göz Egzersizleri

Hızlı Okuma Göz EgzersizleriHızlı okuma göz egzersizleri; hızlı okuma yapabilmek için kullanılan egzersizlerdir. Hızlı okumak kısa bir zaman zarfında çok daha fazla metin okumak ve daha hızlı anlamaktır. Hızlı okumak demek çok fazla kelime okumak değil bunun yanı sıra daha hızlı ve daha iyi anlamak demektir. Hızlı okuyup da anlayamadığınız bir metin sizin için bir zaman kazanmak gibi görünse de aslında bu bir vakit kaybından başka bir şey değildir. Çünkü buradaki asıl amaç; kısa bir zamanda daha fazla bilgi sahibi olmaktır.Hızlı Okuma Göz Egzersizleri. Hızlı okuyup da okuduğundan bir şey anlamayan bireyler “okuduğundan ne anladın?” sorusuna verecek bir yanıt bulamazlar. Daha önce de dediğimiz gibi bu sadece bir vakit kaybıdır. Şüphesiz hızlı okumanın bazı özel teknikleri ve eğitimleri vardır. Bu teknik ve eğitimlerden yararlanarak hızlı okuma yapabilir, okuduğunuz bir metni de anlayabilirsiniz. Bir anlam bütünlüğü elde edebilirsiniz. Hızlı okuma göz egzersizleri 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; farklı yöne bakma, göz ile sekizgen çizme, göz hızlandırma ve göz kaydırmadır. Farklı yöne bakma; önce gözlerimizi bakabileceği en sağa sonra bakabileceği en sola bakacağız.Hızlı Okuma Göz Egzersizleri. Daha sonra en üste ve en alta bakarak gözlerimizi güçlendireceğiz. Göz ile sekizgen çizme ise;. Her kenarı çizdikten sonra çok kısa bir süre beklemeliyiz. Önce saat yönüne doğru ardından saat yönünü tersine doğru gözlerimizi çevirmeliyiz. Göz hızlandırma; farklı figürlere bakarak gözlerimizi hızlandırmalıyız. Göz kaydırma ise iki elimizin baş parmaklarını kaldırarak tamam yapıyoruz. Bir sağ elimizin baş parmağına bir sol elimizin baş parmağına bakarak gözlerimizi sağdan sola kaydırmış oluyoruz. Tüm bu teknik ve becerilere sahip olmak için eğitim şart diyoruz ve sizin için hazırladığımız eğitimi kaçırmamanızı diliyoruz. Eğitimimiz için ayrıntılı bilgi:  HIZLI OKUMA KURSU