Hızlı Okuma Geliştirme

Hızlı Okuma GeliştirmeHızlı okuma geliştirme; hızlı okuma eğitimi alındıktan sonra bu eğitimin geliştirilmesine yönelik yapılan programlardır. Hızlı okuma bireylerin kısa bir zaman zarfında çok daha fazla metin okuması gibi algılansa da daha hızlı anlamayı amaçlamaktadır. Hızlı okuma ile konsantrasyon ve anlama düzeyimiz de yükselir. Okuma bir tutkudur. Aynı zamanda da geliştirilebilen ve gelişebilen bir yetenektir. Bazı farklı beceriler gerektirir. Bunlar; gelişimsel okuma ve görevsel okumadır. Gelişimsel okuma; okuma öğrenmek için yapılan okumadır. Görevsel okuma da bilgi öğrenmek için yapılan okumadır. Hızlı okuma geliştirme. Bazı özel teknik ve beceriler gerektiren bu kavramın eğitimi şarttır. Eğitimsiz yapılan okumalar kelimenin yanlış telaffuzu gibi tehlikeli durumlarla kişiyi karşı karşıya bırakabilmektedir ve kişi bu küçük hataların neticesinde iş hayatını maddi ve manevi olarak risk altına sokabilir.Hızlı okuma geliştirme. Eğitim önemli olduğu gibi eğitimin verecek uzman kişilerde bir o kadar önemlidir. Birey sadece hızlıca okuyup bitirmeye çalıştırılmamalı, daha hızlı ve daha etkin nasıl anlamalı bunu gözetmelidir. Çünkü vakit kazanma pahasına kelimeleri katletmek doğru bir davranış değildir. Günümüzde özellikle ilkokullarda yapılmaya başlanan ve hızla yaygınlaşan bir yanlış sistemde bulunmaktadır. Bu sistemde çocuklara bir dakikada metin okutulmakta ve kaç kelime okuduğu sayılmaktadır. Hızlı okuma geliştirme. Bu çocuklar metinden hiçbir şey anlamadan hızlı hızlı okumaya çalışmakta ve kelimeleri çoğu zaman yutarak yanlış telaffuz etmeye başlamaktadır. Zamanla böyle okumaya alışan bir çocuk okuduğu metindeki kelimelere dikkat etmeyerek cümleyi hatta metni gerçek anlamından çıkartarak amacından uzaklaştırabilmektedir. Bu tür yanlışların başlıca sebebi bu uygulamayı yaptıracak olan öğretmenin bu alanda uzman olmamasından kaynaklanmaktadır. O yüzden hızlı okumaya başlarken ve hızlı okumayı geliştirirken bu işi alanında uzman kişileri bünyesinde barından profesyonel kurumlar tarafından eğitimini alarak yapmak doğru olacaktır.  HIZLI OKUMA KURSU