Hızlı Okuma Forum

Hızlı Okuma ForumHızlı okuma forum; hızlı okuma eğitimi ile ilgili bazı grupların bilgi alışverişi yaptığı sayfalardır. Hızlı okuma insanların kısa bir zaman zarfında çok daha fazla okuması, daha hızlı ve daha iyi anlaması demektir.  Hızlı okuma sayesinde insanlar kısa zamanda bilgi sahibi olur, konsantrasyonu artar. Hızlı okuma alışkanlığı çocukluk döneminde kazanılması gereken bir alışkanlıktır.Hızlı okuma forum. Bu alışkanlık gençlik ve olgunluk çağında da  geliştirilir. Hızlı okuma alışkanlığı hızlı okuyarak kelimeleri yanlış telaffuz etmek ve okuduğunu anlamamak değildir. Bu şekilde hızlı okuma yapan insanlar hem hızlı okuma yapmamış hem de zamanını boşa harcamış demektir. Hızlı okuma forum. Bu tarz okuma yapan insanların “okuduğunuzdan ne anladınız?” sorusuna genelde verecek bir cevapları yoktur. Hızlı okumak kesinlikle profesyonelce yapılması gereken bir olgudur. Bu işe amatörce başlansa da kurallarına hakim olmak şarttır. Hızlı okuma forum.Buradan da anlaşıldığı gibi bu işi alanında uzman kişilerden öğrenmeliyiz. Bu uzman kişilerin de size vereceği ilk tavsiye ; odaklanmaktır. Sadece okuma işi ne odaklanılmalıdır. Bu tavsiyeyi şunlar takip eder; hızlı okuma yapacağımız alandaki gözümüze çarpan tüm uyaranların yok edilmesidir ve amaç belirlememizdir.  Tüm bu zeminleri hazırladıktan sonra aldığımız eğitim ile birleştirerek artık hızlı okuma eylemini gerçekleştirebiliriz. Hemen hemen hepimizin de bildiği gibi gözleri ve beyni sağlıklı olan her birey hızlı okuma yapabilir. Bunun dışındaki bütün engelleri kendimizin koyduğu açık bir gerçektir. Yine şu bilimsel bir gerçektir ki gözleri ve beyni sağlıklı olan bireylerin dakikada 500 kelime okuma kapasitesi vardır. Bundan sonra sizlerde bir hızlı okuma eğitimlerinden faydalanarak daha hızlı okuyabilir , daha iyi ve hızlı anlayabilir okuma eylemini hiç bir şeye değiştiremeyeceğiniz bir eğlence haline dönüştürebilirsiniz. Bütün bu bilgiler ışığında kendinizi geliştirmek ister misiniz?  HIZLI OKUMA KURSU