Hızlı Okuma Etkinlikleri

Hızlı Okuma EtkinlikleriHızlı okuma etkinlikleri; hızlı okuma eğitim kapsamında yapılan etkinliklerdir. Hızlı okuma bireylerin kısa zamanda  daha çok metin okuması anlamındadır. Bunun yanı sıra  hızlı anlamak da demektir. Hızlı okumadaki amaç da budur zaten hızlı anlama kavramını geliştirmektir. Düşünce yapısında gelişim kaydetmektir. Kısa bir zaman zarfında çok daha fazla bilgi sahibi olmaktır. Hızla büyüyen teknolojiye hakim olma, ayak uydurmaktır. Hızlı okuma bazı bireylerin doğuştan sahip olduğu bir yetenektir. Ancak okuma geliştirilebilen ve gelişen bir kavramdır. Okumayı geliştirmek için şüphesiz bazı tekniklere ve eğitimlere ihtiyaç vardır. Bu eğitimler ile hızlı okuma yeteneğine kavuşmuş bir insan, doğuştan bu yeteneğe sahip olan bir bireyden daha hızlı okur. Anlama düzeyi daha gelişmiş olur.  Yapılan araştırmalara göre beyni ve gözleri sağlıklı olan bir bireyin dakikada 500 kelime okuma kapasitesi vardır. Bu oran gelişmiş ülkelerde böyle seyrederken maalesef bizim ülkemizde bu oran dakikada 80-220 aralığına düşmektedir. Hızlı okuma etkinlikleri Yani ülkemiz yavaş okuyucu grubundadır. Yavaş okuyucu demek dakikada 80-160 kelime okuyan okuyuculardır. Bu gruptaki okuyucuların konsantrasyonları da anlama düzeyleri de düşüktür.  Hızlı okuma konusu ele alındığında okuyucular üç grup altında toplanmıştır. Bunlar; yavaş okuyucular, hızlı okuyucular ve çok hızlı okuyucular olmak üzere. İsterseniz biraz da diğer okuyucular hakkında bilgi verelim.Hızlı Okuma Etkinlikleri Hızlı okuyucu; dakikada 220- 500 kelime okumaktadırlar.  Hızlı okuma etkinlikleri.Anlama düzeyleri ve konsantrasyonları yüksektir. Çok hızlı okuyucu; bu gruptaki okuyucular ise dakikada 500-1500 kelime okumaktadırlar. Bu gruptaki okuyucular yüksek okuma hızları paralelinde anlam kayıpları yaşamaktadır. Hızlı Okuma EtkinlikleriYazımızın başında da söylediğimiz gibi önemli olan sadece hızlı okumak değil asıl önemli olan daha hızlı ve daha iyi anlamayı sağlamaktır. Bunun bir eğitim ile kazanılacağı gerçeğini tekrar hatırlamakta fayda var. Hızlı okuma etkinlikleri hakkındaki eğitimimizi incelemek ister misiniz? HIZLI OKUMA KURSU