Hızlı Okuma Egzersizleri Video

Hızlı Okuma Egzersizleri VideoHızlı okuma egzersizleri video; hızlı okuma eğitimi için gerekli egzersizleri anlatan videolardır. Hızlı okuma kısa bir zaman zarfında çok daha fazla metin okumaktır. Hızlı okumanın yanı sıra hızlı anlama da amaçlanmıştır. Hızlı okuma ile bireylerin konsantrasyonu artar. Kısa zamanda daha fazla bilgi sahibi olur. Anlama düzeyleri yüksektir. Yapılan araştırmalara göre gözleri ve beyni sağlıklı olan bir birey dakikada 500 kelime okuma kapasitesine sahiptir. Hızlı okuma konusu detaylı olarak irdelendiğinde okuyucular üç grup altında toplanmıştır. Bunlar; yavaş okuyucular, hızlı okuyucular ve çok hızlı okuyuculardır. Yavaş okuyucu; bu gruptaki okuyucular dakikada 80-160 kelime aralığında okurlar. Hızlı okuma egzersizleri video. Konsantrasyonları düşüktür. Anlama düzeyleri düşüktür. Hızlı okuyucu; bu gruptaki okuyucular dakikada 220-500 kelime okurlar. Anlama düzeyleri ve konsantrasyonları yüksektir. Çok hızlı okuyucu; dakikada 500-1500 kelime aralığında kelime okumaktadırlar. Bu gruptaki okuyucular yüksek okuma hızına paralel olarak anlama kayıpları yaşamaktadır.Hızlı okuma egzersizleri video. Ülkemizde yapılan araştırmaya göre de  Türkiye’deki okuyucular dakikada 80-220 kelime aralığında okumaktadır. Yani ülkemiz yavaş okuyucu grubundadır. Onca avantajı olan bu eğitimden ülkemizdeki bireylerde faydalanmalıdır. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımızın çalıştırılması amaçlanmıştır. Göz kaslarımız yavaş çalışmaktadır. Hızlı Okuma Egzersizleri Video Beynimiz ise çok hızlı çalışmaktadır. Yavaş okumamızın temel nedeni de budur. Hızlı okuma teknikleri ile göz kaslarımız beynimizin çalışma hızına yaklaştırılır.Hızlı okuma egzersizleri video. Yani gözlerimiz ile beynimizin koordineli bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Hızlı okumanın şüphesiz bazı özel tekniklere ve kurslara ihtiyaç vardır. Bu tekniklerin sadece eğitim ile kazanılacağı  şüphesizdir. Bu konuda eğitim veren bir çok eğitim kurumu bulunmaktadır. Hatta günümüz teknoloji çağı olduğundan kurslara gitme zahmetini ortadan kaldıran online eğitimler mevcuttur. Bizde kursa gitmek istemeyen veya imkanı bulunmayan bireyler için kapsamlı bir online eğitim hazırladık. Bütün bu fırsatlardan yararlanmak ve eğitimimizi incelemek ister misiniz?  HIZLI OKUMA KURSU