Gebelikte Nefes Eğitimi

Gebelikte Nefes EğitimiNefes alıyorsak demek ki yaşıyoruz. Bu felsefeden yola çıkarak nefes alıp vermenin ne kadar önemli olduğu sonucuna varmış oluyoruz. Bu yazımızda Gebelikte Nefes Eğitimi‘nden kısaca sizlere bahsedelim. Bu hayatta kendinize ve bebeğinize vereceğiniz en önemli hediye nefes almayı iyi bir şekilde öğrenmektir. Çünkü doğru nefes almak sizi sağlıklı, mutlu,huzurlu ve zinde tutar. Gebelikte Nefes Eğitimi dediğimizde yani gebelik sürecinde yaşanan fiziksel, metabolik ve psikolojik değişimlere vucudun uyum sağlaması için yapması gereken en önemli egzersizlerden biri de nefes egzersizleridir. Gebelikte Nefes Eğitimi sayesinde midenin yanması şikayetleri azalır, hazım prosesi rahatlar ve ka­rın içi or­gan­la­rı da uya­rı­lır, bağırsağın pe­ris­tal­tik ha­re­ket­le­ri hız­la­nır, ka­bız­lık ve gaz şi­kâayet­le­ri de oldukça aza­lır. Ayrıca kan do­laşım sir­kü­las­yo­nu dü­ze­ne gi­rer ve ak­ci­ğer ka­pa­si­te­si ge­niş­ler ve bu sayede be­be­ği­ni­ze gi­den ok­si­jenin mik­ta­rı da ar­tar. Hamilelerde sık­lık­la gö­rü­len ne­fes al­ma zor­luk­la­rı, güç­le­nen di­yaf­ram ka­sıy­la önem­li öl­çü­de aza­la­cak­tır. Sizler için hazırlamış olduğumuz online Nefes Koçluğu eğitimimizde nefes egzersizleri, solunum egzersizleri, diyafram egzersizleri vd. konulardan geniş bir şekilde bahsedilmiştir. Anne adaylarımıza nefes tekniklerini öğreterek bu konuda onlara faydalı olacak bilgiler eğitimimizde yer almaktadır. Gebelikte Nefes Eğitimi tekniklerini dü­zen­li ola­rak de­vam uyguladığınızda, do­ğal ne­fes ri­tim­le­ri de iyi ve ru­tin ha­le ge­lebilmektedir. Gebelikte Nefes Eğitimi‘ni doğru bir şekilde aldığınızda doğumdan önce bu konuda iyi bir bilgiye sahip olduğunuz için doğum başladığında ise yani do­ğu­ma ya­kın gün­ler­de his­se­di­len kasılmalar kı­sa sür­dü­ğün­den dolayı bir de­rin ne­fes alıp ve­re­ne ka­dar rah­min sert­li­ği ge­çmiş olur. Do­ğum esnasında ise ıkın­ma ref­lek­si­ni kon­trol et­mek için, de­rin ne­fes al­mak ye­ri­ne kı­sa ve ke­sik ne­fes­ler al­ma­lı­sı­nız. Gebelikte Nefes Eğitimi ile ilgili eğitimimize buradan katılabilirsiniz: NEFES KOÇLUĞU VE EĞİTMENLİĞİ AKADEMİSİ