Gazetecilik Yüksek Lisans

Gazetecilik Yüksek LisansGazetecilik Yüksek Lisans programı konusu oldukça kapsamlı bir konudur. Bu konuya değinmeden önce sizlere temel gazetecilik hakkında kısa bir bilgi verelim. Gazetecilik mesleği oldukça çaba gerektiren bir meslektir. Günümüzde artık bu meslek her geçen gün gelişme göstermektedir. Teknoloji geliştikçe, meslek açısından gazetecilikte internet ortamına kayarak daha da gelişme göstermektedir. Gazeteciliğin temel işlevi haber vermedir. Günümüzde haber verme işlevini yerine getiren çeşitli gazetecilik örgütleri bulunmaktadır. Gazetecilik örgütleri içinde basın, radyo ve televizyon yanında, bu araçlara yardımcı olan başka aracılar da yer almaktadır. Gazeteciliğin alt yapısını oluşturan, endüstri teknolojisini temsil eden sayılan mekanik araçlar yanında, belki üzerinde en çok durulması, söz edilmesi gereken, bu araçları çalıştıran fikir işçilerinin ürettikleridir. Fikir işçilerinin ürettikleri ise, herkesin diline doladığı, beğenmediği, bizi dünyadan iyi veya kötü şekilde haberli kılan, haber dediğimiz olgudur. Daha öz bir deyişle gazetecilik yapmadır. Günümüzde gazetecilikte çok sayıda kitle haberleşme aracı görev almış durumdadır. Gazeteler yanmda radyo ve televizyonun da gazetecilik alanına kaymaları ile, çağımızın gazeteciliği çok aracm gazetecilik alanında işlev gördüğü gazetecilik şekline dönüşmüştür denilebilir. Radyo önce maç nakilleri, daha sonra da kısa haberler sunarak gazetecilik alanına girmiştir. 1950’lerden itibaren de televizyon yoluyla da gazetecilik yapılmağa başlanılmıştır. Bu yönden, araçların yapısal özellikleri nedeniyle, günümüz gazeteciliği basın, radyo, televizyon arasında haberleri süratli verebilmek yönünden büyük bir yarış içinde gerçekleşmektedir. Gazetecilik Yüksek Lisans konusuna geldiğimizde ise sizler için hazırlamış olduğumuz gazetecilik eğitimi Gazetecilik Yüksek Lisans konularını baz alarak hazırlanmış bir eğitim programıdır. Gazetecilik Yüksek Lisans eğitiminde var olan bölümleri sizler için uzmanlarımız tarafından işlenerek hazırlanmıştır. Gazetecilik Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradan ulaşabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ