Gazetecilik Ve Habercilik

Gazetecilik Ve HabercilikGazetecilik Ve Habercilik tanımlaması oldukça zor bir konudur. Araştırmacılar haberi tanımlarken; Haber ile gerçek aynı değildir. Haberin işlevi bir olayı iletmek, gerçeğin işlevi ise, saklı kalmış olguları gün ışığına çıkararak, birbirleri arasındaki bağıntıyı kurarak, insanoğlunun iletişimine olanak tanımak için, gerçeğin resmini yapabilmektir. Gazeteci olayı haber yapabilmek için, kendine göre olgular arasında bir seçim yaparak olayı esas çerçeve içine oturtmaya çalışmakta, doğal olarak ta olayın ardında yatan gerçekler üzerinde anlam vermeye yönelmektedir. Gerçek ile haber arasındaki bağıntıyı gazeteci, olayı, aslına olanak verdiği ölçüde, sadık kalarak verebilmek yönünden kurmak durumundadır. Olaya sadık kalma, bu durumda, olayı oluşturan olgulara ait gerçeklere dayandırılma doğrultusundadır. Gazetecilik Ve Habercilik bu bakımdan, haber olayı esas çerçeve içinde oturtulması yönünden, gerçeği iyi şekilde yansıttığı ölçüde önem kazanır. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki, haberde gerçek payı değişkendir ve değişken kalmaya her zaman mahkumdur. Zira, olaya ait gerçek bütün gerçekliğine değin haber haline getirilmeyebilir. Aslında, bu yönden haberi izleyenler, haberin gerçek ile olan ilişkisinde bazı çarpıklıkların olduğu üzerinde dururlar. Gazetecilik Ve Habercilik gerçek açısından, zamanlılık öğesi önemli değildir, haberde ise zamanlılık önem taşır. Gerçek kalıcıdır, haberler zamanla unutulur gider, asıl önemli olan da budur. Haberi tanımlamak, haberi izlemekten daha zordur. Yapılan pek- çok tanımlama, haberin bazı yönlerini vurgulamakta, belirlemekte fakat haberin her yönünü kapsayamamaktadır. Gazetecilik Ve Habercilik gerçekten, haberi tanımlama yönünden sarfedilen tüm çabalar sonucu, uzun uzun haber yapan olaylar listesi ortaya çıkarılmıştır. Bununla beraber, tanımlar yetersiz kalsa bile, haberin zamana dayalı ve ömrünün kısa olması nedeniyle, toplumbilim ve kitle haberleşmesi kuramı açısmdan, haberleri sınıflama çabaları, haberin toplumsal olgu olarak mahiyetini kısmen açıklığa kavuşturmuştur denilebilir. Gazetecilik Ve Habercilik hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan ulaşabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ