Gazetecilik ppt

Gazetecilik pptGeçen yazımızda sizlere gazetecilik pdf formatımız hakkında bilgi verdik. Bu yazımızda ise sizlere Gazetecilik ppt formatında yer alan “gazetecilikte haberin önemi”nden bahsedelim. Haberler artık günümüzde yaşantımızın bir parçası şekline dönüşmüştür diyebiliriz. Lüksten, oyalanmadan öte haberler, iyi veya kötü bilincimizi devamlı olarak genişletmektedirler. Yazılı basın, sözlü basın tümü, tıpkı bütün toplumsal kurumlar gibi tarih içinde biçimlenmişlerdir. Gazetecilik ppt formatında her toplumda olduğu gibi haberleşme araçlarının yönetimi, bu araçlardan sunulan haberler üzerinde uygulanan yasal ve kurumsal denetimler ve seçimler, hep toplumun geçmişiyle olan ilintisi ölçüsünde anlamlılık kazanır. Haber kavramının mahiyetini, taşıdığı anlamı, özelliklerini somut bir şekilde belirleyebilmek yönünden iki temel etkeni devamlı olarak göz önünde tutmak gerekmektedir: İlk olarak toplumda geçerli ve kullanılmakta olan haberleşme teknolojisi, ikincisi ise mevcut toplumsal yapıdır. Sayılan iki temel etken yönünden ise, gazetecilikte haber üreten kişileri simgeleyen muhabirliğin nasıl bir çerçeve içinde değerlendirileceği de unutulmamalıdır. Bu bakımdan, haber nedir? sorusu ile Gazetecilik ppt formatında çözümlemeye  başlamak yerinde olacaktır. Gerçekten, haberi veya haberleri yazan ve veren gazeteciler, haberi oluşturan olayı her zaman daha olurken izlemek, gözlemek olanağına sahip değildirler. Gazetecilik ppt formatında genellikle, olay veya olaylar olduktan sonra bunlar hakkında haber yapılabilecek bilgi, resim, görüntü toplamak üzere gazeteciler görevlendirilmektedir. Daha başka bir deyişle, olay veya olaylar gerek yazılı gerekse sözlü basında gazeteciler tarafından öğrenilip, değerlendirildikten sonra yer almaktadırlar. Bazı olaylara gazeteciler ve toplumun büyük bir kesimi hemen tanık olabilirler, bunları gözleyebilirler. Bu tür olaylara örnek olarak doğal olaylardan sel, deprem, toprak kayması, büyük kazaları, yangınları, askeri darbeleri, grevleri verebiliriz. Bu gibi olaylar zaten açık bir görünüm kazanmışlardır. Gazetecilik ppt formatına ve eğitimimize buradan katılabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ