Gazetecilik Okulu

Gazetecilik OkuluGazetecilik Okulu hakkında bilgi vermeden önce, gazetecilik hakkında kısaca bir bilgi verelim. Gazetecilik Okulu‘nda eğitim alanlar veya gazetecilik mesleğinde çalışanlar hiçbir zaman haberleri sınıflamazlar. Onlar için, önemli olan o gün baş sayfada birinci sırada yer alacak haber, veya radyo ve televizyon bülteninde ilk olarak verilecektir. Daha doğru bir deyişle, yaptıkları kendilerine göre haberlerin yerini belirlemedir. Haberlerin sınıflandırılması, gazetecilik eğitimi görenler için büyük bir kolaylıktır. Bu bakımdan, pek çok gazetecilik kitabında haber sınıflamaları bulmak olağandır. Yalnız, haber toplama yönünden getirdiği kolaylıklardan ötürü, pek çok gazetecilik kuruluşunda, haberlerin toplandığı kaynaklar yönünden bir uzmanlaşmaya gidilmiştir. Gazetecilik mesleğinde uzmanlaşma ise, haber kaynağına daha iyi yaklaşmayı, değerlendirmeyi de beraberinde getirmektedir. Gazetecilik Okulu‘nda gazetecilik eğitimi yönünden yapılan ilk sınıflama, haberleri nitelikleri bakımından sınıflandırma şeklindedir. Genel haberler: özellikle konuları itibarıyla her zaman ortaya çıkan haberlerdir. Basit haberler: konulu haberlerdir. Muhabirler bu tür haberleri fazla yorumlamaya gitmeden yazabilirler. Karmaşık haberler: Muhabirlerin konu hakkında temel bilgi toplamasını, haberde yorum yapmasını zorunlu kılarlar. Özel konulu haberler vs. fazlasıyla özel uzmanlık isteyen haberlerdir. Muhabir için yorum mutlak zorunludur. Günümüzün Gazetecilik Okulu‘nda, zamanlılık değerini veren, yenilik, anilik, ve geçerlilik öğeleri, gazetecilik yapan kitle haberleşme araçları yönünden farklılık göstermektedir. Haberin zamanlılığı yönünden, yenilik ve anilik ögeleri radyo için ön planda yer alırken, gazeteler bakımından geçerlilik ön plana çıkmaktadır. Televizyon yönünden ise, yenilik, anilik ve geçerlilik duruma göre önem kazanmakta, fakat çoğunlukla, yenilik ve anilik ögeleri radyo gibi önemli ölçüde değerlendirilmektedir. Gazeteler yönünden geçerliliğin ön plana geçmesi, gazetenin hazırlanması bakımından uzun zaman gerekmesi yönündendir. Gazetecilik Okulu‘nda daha başka deyişle, gazeteler yine anilik ve yeniliğe ellerinden geldiği kadar değer verirken, bu öğelerin geçerli olmasını ön planda tutmak zorundadırlar. GAZETECİLİK EĞİTİMİ