Gazetecilik Nedir

Gazetecilik NedirGazetecilik Nedir? dediğimizde, bir bakıma, kişilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olan bilgilerin ulaştırılmasıdır. Sunulan bilgilerin içeriği bilgilendirme veya eğlence ile yüklü olsa da basit bir tanımlama ile genel de “haber” olarak nitelenir. Gazetecilik Nedir? günümüz gazeteciliğinde rol oynayan araçlar, kişilerin dikkatini çekme bakımından büyük görevler yüklenmişlerdir. Aynı zamanda, haber olarak vermedikleri, haber olarak verdikleri kadar önemlidir. Gazetecilik Nedir? Diğer önemli bir özellikleri ise, haber olarak verdikleri olay ne kadar saptırılmış, basmakalıplaştırılmış ve taraf tutar şekilde verilmiş olursa olsun izleyenlerin bunları denetleme olanağı yoksa, kafalarında bu olayı kitle haberleşme araçlarından aldıkları gibi canlandırmaktadırlar. Gazetecilik Nedir? günümüzde gazeteciliğin temel işlevi haber verme olmakla birlikte, bu işlev içinde kitle haberleşme araçlarının diğer işlevleri de yerine getirilmektedir. Bu yönden, gazetecilik yapan araçların hangisi olursa olsun, bir yandan işlev gördükleri toplumsal yapı içinde kişilere çeşitli yararlar ve ödüller kazandırmaktadır. Gazetecilik Nedir? günümüz gazeteciliğinde hem haber toplama hem de haber verme süreçleri yer almaktadır. Bu yönden, gazeteciliğin temelinde yüzyıllardır süregelen en temel haberleşme ilişkilerinin yattığı akıldan çıkarılmamalıdır. İnsanlararası ilişkilerin temeli olan haberleşme, en basit şekliyle bile bilgi alma ve vermeye dayanmaktadır. Bu soruları bizlere genelde çok sorulmaktadır. Gazetecilik bir nevi haber alma ve haber yayma aracıdır. Bu mesleği edinmek oldukça zor bir yoldur. Fakat bunun için her zaman ki gibi eğitim şarttır. Günümüzde artık üniversitelerde gazetecilik bölümlerinin kurulması bu mesleğin ne kadar geliştiğini göstermektedir. Bizde tüm bunlardan ilham alarak sizlere gazetecilik mesleği ile ilgili eğitim programı hazırladık. Online olarak hazırlamış olduğumuz bu eğitim programımızda gazetecilik mesleğiyle ilgili tüm konular yer almaktadır. Gazetecilik mesleğine sahip olanların neler yaptığını biliyor musunuz? GAZETECİLİK EĞİTİMİ