Gazetecilik Nasıl Yapılır

Gazetecilik Nasıl YapılırGazetecilik Nasıl Yapılır? diye bizlere sorulduğunda bu mesleğin ne kadar zor olduğundan bir önceki yazılarımızda belirtmiştik. Günümüzde degazeteciliğin temel işlevi haber verme olmakla birlikte, bu işlev içinde kitle haberleşme araçlarının diğer işlevleri de yerine getirilmektedir. Gazetecilik Nasıl Yapılır? diye bu yönden, gazetecilik yapan araçların hangisi olursa olsun, bir yandan işlev gördükleri toplumsal yapı içinde kişilere çeşitli yararlar ve ödüller kazandırmaktadır. Diğer yandan kişilerin üzerinde düşünmelerini sağlama yönünden çeşitli sorunları gündeme getirmekle, gündem koyma ve saptama işlevini de yerine getirmektedirler. Gazetecilik Nasıl Yapılır? diye bizlere sorulduğunda bunun yanında belki üzerinde fazla durulmayan, kişilerin belteklerinde bilgi alıkoymaları ve depolamalarına yönelen girdilerin oluşturulmasıdır. Günümüzde gazetecilikte çok sayıda kitle haberleşme aracı görev almış durumdadır. Gazeteler yanmda radyo ve televizyonun da gazetecilik alanına kaymaları ile, çağımızın gazeteciliği çok daha gelişmekte gazetecilik alanında işlev gördüğü gazetecilik şekline dönüşmüştür denilebilir. Radyo önce maç nakilleri, daha sonra da kısa haberler sunarak gazetecilik alanına girmiştir. 1950’lerden bu yana de televizyon yoluyla da gazetecilik yapılmağa başlanılmıştır. Bu yönden, araçların yapısal özellikleri nedeniyle, günümüz gazeteciliği basın, radyo, televizyon arasında haberleri süratli verebilmek yönünden büyük bir yarış içinde gerçekleşmektedir. Gazetecilik Nasıl Yapılır? sorusuna cevap bulabilmek için aslında sadece bir yazıyla anlatmak oldukça zordur. Gazetecilik topluma fayda sağlayan bir meslektir. Bu mesleği edinen kişi bu mesleğin cidden de hakkını vermesi gerekmektedir. Sizler için hazırlamış olduğumuz gazetecilik eğitimimizde bu meslek hakkında istediğiniz tüm bilgiler yer almaktadır. Hazırlamış olduğumuz bu eğitim lisans ve yüksek lisans seviyesinde hazırlanmış bir eğitim programıdır. Bu programı değerlendirerek ve artı alacağınız belge ile almış olduğunuz eğitimi ile belgelemiş olacaksınız. Gazetecilik Nasıl YapılırGAZETECİLİK EĞİTİMİ