Gazetecilik Nasıl Olunur

Gazetecilik Nasıl OlunurGazetecilik Nasıl Olunur? diye sorulduğunda genel itibarile gazetecilik hafife alınacak kadar kolay bir meslek değildir. Bu soruya cevap bulmadan önce gazetecilik hakkında temel bilgiler edinelim. Gazetecilikte bilgi alış verişi, çeşitli haber toplama ve haber verme süreçlerini içermekle beraber, gazetecilik mesajı şekline dönüşene kadar hep gönderen açısından yapılan işlemlerdir. Haber içeriğinin yayımlanması veya antene çıkması ile, bilinmeyen alıcılarca okunması, dinlenilmesi ve izlenilmesi işlemlerini başlatmaktadır. Mesajın izlenilmesi ise kişinin kendine göre geliştirdiği ilgisi ölçüsünde oluşmaktadır. Gazetecilik Nasıl Olunur? daha başka bir deyişle, kişi kendi ilgi ve beğenisine göre, izleyeceği mesajı seçmekte, diğerlerini ise okumamakta, dinlememekte, izlememektedir. Asıl önemli olan, seçilenlerin ne ölçüde anlaşıldığı, algılandığı, hatta öğrenildiğidir. Yapılan bütün alan ve laboratuvar araştırmalarında kitle haberleşme araçlarının fikir ve tutumları değiştirme bakımından sınırlı etkileri olduğu saptanmakla beraber, bilgi verici etkisinin bağımsız olarak oluştuğu, önemli bir aracı etken olarak etkisi bulunduğu inkar edilememiştir. Gazetecilik Nasıl Olunur? özellikle, bilgi verme işlevi sonucu görülen olayları anlama, algılama ve kavramayı içeren bilişimsel yaklaşımın benimsenmesi, haberleşmenin öğrenmeyi gerçekleştiren, bilgi sistemlerinin paylaşılmasını olanaklı kılan belli başlı bir aracı olarak toplumsallaşma yoluyla olduğunu vurgulamaktadır. Kitle haberleşme araçlarının bilgi verme yönünden etkinlikleri bir gerçek olmakla beraber, özellikle diğer toplumsallaşma etkenleri olan aile ve okul kadar öğretmek için çalıştıkları söylenemez. Belki, bu araçların resmi olmayan bir öğretim yaptıklarını söylemek anlamlıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, kişinin bu araçları bilgi alma yönünden izlemesi tümden kendi ilgisine ve seçimine bağlıdır. Gazetecilik Nasıl Olunur? daha başka deyişle, kişiler bu araçlardan kendi istekleri doğrultusunda zorlanmadan, istemeden öğrenmektedirler yargısını ileri sürmek anlamı da ileri sürülmektedir. Gazetecilik Nasıl Olunur? daha detaylı bilgi için;  GAZETECİLİK EĞİTİMİ