Gazetecilik Nasıl Bir Meslek

Gazetecilik Nasıl Bir MeslekGazetecilik Nasıl Bir Meslek? diye sorulduğunda, aslında bu mesleği bir yazıda açıklamak oldukça zor bir iştir. Günümüzde gazetecilik mesleği kitle haberleşme araçları, toplumsal kurumlar olarak toplumun haberleşme yapısı içinde kendilerine özgü merkezi bir konuma sahiptirler. Temel işlevleri olan haber verme ile, topluma çeşitli girdileri, olgular arasında ve değer yargıları arasında çeşitli bağıntılar kurarak, devamlı olarak sunarlar. Bu sunuş sırasında gördükleri toplumsal işlevler yanında, bazı psiko-sosyal işlevler de yüklenmişlerdir. Daha başka deyişle, haber verme işlevleri ile birlikte, daha pek çok toplumsal ve psiko-sosyal işlevleri de yerine getirirler. Bunlar arasında, kamuoyunu oluşturarak belirli bir konu üzerinde ikna etme, eğitim, eğlendirme, oyalama, reklam yapma da yer almaktadır. Haber verme işlevleriyle gazetecilik yapan kitle haberleşme araç- lan, topluma siyasal, ekonomik, toplumsal, sanatsal, bilimsel enformasyonu ister güncel olsun isterse genel nitelikte olsun, çeşitli olgular arasında bağıntılar kurarak sunarlar. Gazetecilik Nasıl Bir Meslek? diye sorulduğunda zaman, zaman uyuşumcu zaman zaman eleştiri ile yüklü olarak olguların ve değerlerin toplumda yerleştirilmelerini sağlarlar. Bu işlevleriyle bilgi verme yanında, fikirlerin, değerlerin aktarımını yapmaları, aslında kitle haberleşme araçlarının eğitim işleviyle bütünleşmektedir. Daha öz deyişle, haber vermenin toplumda oynadığı önemli rolü göstermektedir. Gazetecilik Nasıl Bir Meslek? sorusunu sormadan önce bu mesleği daha yakından tanımak gerekmektedir. Yani geçmişe baktığımızda bu meslek her zaman toplumun gelişmesine fayda sağlamak için çalışmıştır. Gazetecilik Nasıl Bir Meslek? diye sorulduğunda genelde günümüzde artık gazeteciliğe karşı insanlarda aslında olumlu ve olumsuz yargılar da oluşmaktadır. Ancak bizi ilgilendiren bu mesleğin topluma kazandırdıklarıdır. Toplum için her zaman çalışan bu mesleğe sahip olmak içinde bu alanda kişiler kendilerini geliştirmek mecburiyetindedirler. Gazetecilik Nasıl Bir MeslekGAZETECİLİK EĞİTİMİ