Gazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi

Gazetecilik Mesleği Hakkında BilgiGazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi verdiğimizde genelde insanların gerek yakın gerekse uzak çevrelerinde olup bitenler hakkında bilgi almalarını, günümüzde özellikle bu amaçla geliştirilmiş ve uzmanlaşmış bazı araçlar sağlamaktadır. Bu araçlara genel bir terim kullanarak kitle haberleşme araçları adını veriyoruz. Endüstri teknolojisinin gücünü simgeleyen kitle haberleşme araçları, kitleleri haberleşme ağıyla birbirine bağlamaktadırlar.Gazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi verdiğimizde kitle haberleşme araçlarının yüzyıllardır insanlararasındaki ilişkilerin temeli olan haberleşmeye katkıları ise yakın geçmişte yaygınlaşmıştır. Mekanik güçleri dolayısıyla hareketlilik çoğaltıcısı olarak işlev görmeleri, haberleşmenin kitle haberleşmesi şekline dönüşmesine neden olmuştur. Bu araçların yaygınlık kazanması ile yüzyıllardır süregelen haberleşmenin sınırlı olan kapsam ve etkileri genişlemiştir. Gazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi verdiğimizde geleneksel haberleşmeyi kitle haberleşmesinden ayıran iki özellik bulunmaktadır. Gazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi verdiğimizde bunlar; Kitle haberleşme araçları, zamandan tasarruf ederek, kapsanılan yerleri genişleterek, bilgiyi taşınabilir ve saklanabilir hale getirmiştir. Bu durum, kitle haberleşme araçlarını, geleneksel haberleşme yöntemleri yanında toplumsal etki yönünden daha güçlü kılmıştır. Kitle haberleşme araçları, çalışabilmek bakımından bir örgütlenişe gereksinme duymaktadırlar. Daha başka deyişle, kitle haberleşme araçları diğer toplumsal kurumlar ve örgütler gibi, bazı özellikler ve yükümlülüklere sahiptirler. Günümüz gazeteciliğinde önemli rol oynayan gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon etkin kitle haberleşme araçları olarak, toplumsal bir uğraş olan haberleşmede yer almaktadırlar. İnsanlara yakın ve uzak çevrelerinde olup bitenleri haber olarak vermeye, kısacası dünyayı tanımlamaya çalışmaktadırlar. Gazetecilik Mesleği Hakkında Bilgi verdiğimizde bunun yanında, insanların çeşitli sorunlarının çözümlenmesine de yardımcı olmaktadırlar. Zaman zaman insanoğlunun eğlence gereksinmesini de karşılamaktadırlar. Toplumda satılan malların tanıtımını da büyük ölçüde üstelenmişlerdir. Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon ister gazeteciliğin temel işlevi olan haber verme işlevini görsünler, isterse eğlendirsinler, isterse reklam yapsınlar, kitlelerin bir bakıma gözü kulağı olmak durumundadırlar. Gazetecilik eğitimimiz hakkında bunları biliyor musunuz? GAZETECİLİK EĞİTİMİ