Gazetecilik kpss

Gazetecilik kpssTürkiye’de 50 yıllık bir süreci geride bırakan iletişim eğitimi veren kurumların bu süreç içinde örgüt yapıları çerçevesinde akademik kadrolarında düzenli olarak bir artış olsa da yine de iletişim eğitimi verenlerin yeterli sayıda olmadığını söylemek mümkündür. Bunun önemli bir nedeni iletişim eğitimi veren kurumların sayısının sürekli artış göstermesidir. Gazetecilik kpss açısındanda değerlendirdiğimizde bu alanda açılan kadroların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Gazetecilik kpss açısından gazetecilik veya iletişim alanında açısından gerekli eğitimi almış, alanla ilgili güncellikleri takip eden ve alana ilişkin akademik üretime dayalı verimliliği olan akademik kadroların niteliği de tartışmaya açık durumdadır. Akademik kadroların fakültelere göre dağılımlarında ise dikkati çeken en önemli unsur yeni açılan iletişim fakültelerinin akademik yapılarında ya kadro oluşturamamış olması ya da kadrolarının çok yetersiz oluşudur. Gazetecilik kpss açısından değerlendirildiğinde kuruluşları daha eskiye dayanan iletişim fakültelerin akademik kadrolarında görece bir makullük olduğu söylenebilir. Bu durum söz konusu fakültelerin diğer fakültelere oranla daha eski ve kurumsallaşmış bir yapıya sahip oldukları düşünüldüğünde normal görünmektedir. İletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerindeki öğretim kadrolarına genel olarak bakıldığında, iletişim eğitimi görmüş, unvan kazanmış öğretim üyelerinin sayısının hala yeterli olmadığı görülmektedir . Araştırmacıların belirtildiği üzere bazı iletişim fakültelerinde (özellikle yeni açılan) akademik unvana sahip öğretim üyesi ya hiç yok ya da çok az sayıda bulunmaktadır. Bu durum ise, Tokgöz’ün belirttiği gibi, iletişim eğitimi verebilecek kadroların yetiştirilmesinin ne ölçüde önemli olduğu yanında yetiştirilenlerin niteliğine önem verilmesine işaret etmektedir. Öğretim kadrolarını fakültelere ve akademik unvanlara göre dağılımı araştırmacılara göre Akademik unvan bakımından en zengin gazetecilik bölümüdür. Bu sebepten de Gazetecilik kpss konusunda bu alana yönelen kişilerin sayısı da artmaktadır. Gazetecilik kpss hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ