Gazetecilik İle İlgili Kitaplar

Gazetecilik İle İlgili KitaplarGazetecilik İle İlgili Kitaplar dediğimizde gazetecilik alanında uzun yıllardır pek çok ülkede eğitim ve öğ- retim yapılmaktadır. Özellikle gazetecilik eğitimine ilk kez A.B.D.’de başlanılmıştır. Günümüzde, A.B.D.’de gazetecilik öğretimi fazlasıyla gelişmiş durumdadır. Çeşitli Amerikan gazetecilik okullarından mezun olanların, meslekte çalışmaları geleneği benimsenmiştir. Türkiye’de son 15-20 yıl içinde çeşitli illerde gazetecilik veya basın ve yayın okulları açılmıştır. Bu okullarda halen çok sayıda öğrenci okumaktadır. Gazetecilik İle İlgili Kitaplar dediğimizde bununla beraber, gazetecilik ve basın ve yayın okullarından mezun olan öğrencilerin pek azı gazetecilik sahasında çalışmaktadır. Türkiye’de ilk Türkçe gazetenin yayınlanmasının üzerinden günümüze kadar bir buçuk yüzyıldan fazla bir zaman süresi geçmiştir. Radyonun topluma girmesi yarım yüzyılı aşmış bulunmaktadır. Gazetecilik İle İlgili Kitaplar dediğimizde televizyonun yaygınlık kazanması henüz 10 yılı biraz aşmıştır. Buna karşılık, basın ve yayın alanında eğitim ve öğretim yapılması daha çok yeni bir olgudur. Hele, öğretim ve eğitim için ders malzemesi bulmak gerçekten güçtür. Son yıllarda yayımlanan ders kitapları olmakla beraber, bunların toplamı hala çok azdır. Gazetecilik İle İlgili Kitaplar dediğimizde gazetecilik eğitimi adını taşıyan bu eğitim lisans düzeyinde öğrencilerin gazetecilik mesleği ile tanışmasını, gazetecilik hakkında bilgi kazanmasını sağlamak için bir eğitim programı olarak hazırlanmıştır. Eğitimimiz içeriğinde haber toplama ve yazma tekniği ve temel gazetecilik dersleri için hazırlanmış ders notlarının, genişletilmiş, gözden geçirilmiş, büyük ölçüde tekrar yazılmış şeklidir. Bu eğitim programı, kitap formatına kısmen yakın olsa da, eğitim yönünden eksikliğin giderileceği kanısını taşımaktadır. Gazetecilik İle İlgili Kitaplar dediğimizde hazırlamış olduğumuz kitap tadında bir eğitim programı olup kendinizi bu alanda geliştirmeniz için oldukça uygun bir programdır. Gazetecilik İle İlgili Kitaplar hakkında bilgi almak için eğitimize buradan katılabilirsiniz; GAZETECİLİK EĞİTİMİ