Gazetecilik Görevleri

Gazetecilik GörevleriGazetecilik mesleği ortaya çıktığından beri, bu alandaki uygulamalar ve haber veya bilgi toplamadaki yöntemler sürekli gelişmektedir. Gazetecilerin en önemli pratiği enformasyonu günlük periyotlar biçiminde raporlayarak haber biçiminde sunmalarıdır. Süreç içerisinde gazetecilik görevleri‘nin gelişmesinde ve profesyonel gazetecilik ilkelerinin belirlenmesinde bilimsel bilgi toplama tekniklerinden faydalanılmıştır. Böylece gazetecilik görevleri sistematik bilgi analizi, farklı dokümanların karşılaştırılması gibi bilimin araç ve yöntemlerini kullanarak bilgi veya haber toplama tekniği geliştirilmiştir. Zamanla gazeteciler, gözlemci gibi bir pozisyon alarak, kendilerine özgü iş yapma biçimlerini geliştirmişlerdir. Gazetecilik görevleri‘ni etkileyen diğer bir yöntem ise röportaj veya görüşmedir. Bu uygulama gazetecilere haber toplama aşamasında öncekine oranla daha fazla kontrol sağlamıştır. Böylece gazeteciler soru ve röportajlarla haber veya bilgi kaynaklarından istediği yönde daha fazla bilgi alma avantajını elde etmişlerdir. Meslekteki bu uygulama gazetecilere güçlü bir mesleki statü kazandırmış, böylece onların mesajların aktarıcısı rolünden alıp, süreçte aktif bir aktör haline getirmiştir. Gazetecilik görevleri‘ni etkileyen bir başka unsur da medya işletmelerinin reklam gelirleri ve daha fazla okuyucuya ulaşabilme gibi ekonomik önceliklerinin haberi seçme, yazma ve sunma gibi editöryal süreçleri etkilemesi ve haber değeri kavramının kimi zaman kamu yararı çerçevesinden ekonomik öncelikler üzerinden ele alınmasına doğru kayması olmuştur. Toplumdaki çeşitlilik gazetecilik görevleri‘ni de etkilemekte ve diğer iletişim meslekleriyle gazetecilik arasındaki sınırlar gitgide belirsizleşmekte, gazetecilik, sanat, reklam, bilişim, halkla ilişkiler, görüntü ve ses formlarının bir araya geldiği yeni bir eğilim göstermektedir. Ayrıca değişen ve gelişen medya koşullarında gazetecilik görevleri , basının içsel dinamiklerinin değişimi, siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel ortamdan kaynaklanan nedenler ve habercilikte kullanılan teknolojinin sürekli yenilenmesinden dolayı gazetecilik pratikleri de her dönem gelişmiştir. GAZETECİLİK EĞİTİMİ