Gazetecilik Eğitimi

Gazetecilik EğitimiEğitim kavramı dünyada tanımı oldukça fazla olan bir kavramdır. Dünya’da ve Türkiye’de, Gazetecilik Eğitimi‘ne ilişkin gerek mesleki, gerekse akademik eğitim noktasındaki problemler, Türkiye’de de iletişim eğitiminin başlangıcından bugüne kadarki süreç içerisinde giderek artan oranda sorunlara yol açmış, verilen eğitimin mesleki ve kuramsal yönleri, fakültelerin imkanları ve eğitim alanının aktörleri olan eğitimciler ve öğrenciler ekseninde çoğu kere tartışılmıştır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de akademisyenler ve eğitim kurumları tarafından iletişim veya Gazetecilik Eğitimi sorunlarını tartıştıkları toplantılar, sektör ile işbirliği içinde seminerler, iletişim fakültelerinin birbirleriyle ortaklaşa düzenledikleri konferanslar gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de iletişim kurslarının, gerek kuruluşları sırasında tercih ettikleri eğitim politikaları gerekse de öğretim kadroları ve yönetim süreci sonucu verdikleri eğitim açısından farklılık gösterdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu farklılık, iletişim fakültelerinin mezun profilini iki farklı yöne sevk etmekte ve kimi iletişim fakülteleri medya ile kurduğu sıkı bağlar sonucu medya kuruluşlarınca aranan iletişimci yetiştirirken, kimileri ise medyanın mevcut yapısına mesafeli biçimde, daha kuramsal kaygılarla eğitim vermektedir. Bunun dışında iletişim eğitimiyle ilgili programlara kurs bağlamında da rastlamak mümkündür. Genelde İletişim ve Halkla İlişkiler, Radyo ve Televizyonları Yapımcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Organizasyon Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim, Radyo ve Televizyon Tekniği, Elektronik Haberleşme, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sinema ve TV, Sinema ve doğrudan gazetecilik adıyla olmasa da Tasarım ve Basım Yayımcılık, Fotoğrafçılık, Matbaacılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve Masaüstü Yayıncılık gibi adlar altında toplanan bu kursların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sizler için hazırlamış olduğumuz Gazetecilik Eğitimi bahs ettiğimiz tüm bu konuları kapsamaktadır. Gazetecilik Eğitimi bu konuda yapılan tüm çalışmaları örnek alarak hazırlanmıştır. Gazetecilik Eğitimi‘ne buradan katılabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ