Gazetecilik Ders Kitapları

Gazetecilik Ders KitaplarıGazeteciliğin bir meslek olarak ortaya çıkışı ve profesyonel gazeteciliğin doğuş sürecinde; haberin bir ürün olarak işlenmesi, günlük gazetelerin kurulması, gazetelere toplumun demokratikleştirilmesi konusunda önemli sorumlulukların yüklenmesi, ilan ve reklamın gazetelere girişi, muhalif gazeteciliğin doğuşu, edebi gazeteciliğin gelişmesi, Amerikan basınının doğması ve gelişmesi gibi bir takım olguların belirleyicilikleri vardır. Gazetecilik tarihsel süreçte ortaya çıkmış, toplumsal bağlamda özerkleşmiş ve kendi normlarını oluşturmuştur. Gazetecilik var olduğu günden bu yana sürekli bir değişim içindedir. Bu dönüşümün nedenleri yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere sadece sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değildir. Dönüşümün tam olarak algılanabilmesi için değişen araç koşullarının yanında gazetecilerin habitus konumları ve meslek içindeki bazı gelişmelerin de göz önüne alınması gerekmektedir. Gazetecilik Ders Kitapları gazetecilerin profesyonel kimliklerini kazanması, ekonomik nedenlerle, ticari işletmelerin üretim tarzlarına ve mesleğin rasyonel tekniklerine göre çalışması ile gerçekleşmiştir.Haber, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olarak, yüzyıllar boyunca toplumun gereksinimlerine bağlı olarak farklılıklar göstererek gelişen olgudur. Gazetecilik Ders Kitapları toplumsal yaşamda meydana gelen değişmelerle beraber, bireylerin yaşamı algılama biçimleri ve gündelik hayat tarzlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Kitle iletişim araçları da toplumsal alandaki bu değişmelere bağlı olarak yeniden yapılanma içerisine girmişlerdir. Toplumsal değişim ve gelişmeler bağlamında kitle iletişim araçları yapısal ve işlevsel değişimler sonucu etkilemenin, inandırmanın, kamuoyu oluşturmanın ve ikna etmenin en etkin araçları olmuşlardır. Bu alanda artık günümüzde oldukça yayınlar, tezler ve kitaplar basılmıştır. Gazetecilik Ders Kitapları artık günümüzde üniversitelerde okunmakta ve her üniversitenin kendine ait müfredatları da oluşmaktadır. Gazetecilik Ders Kitapları öğrenciler tarafından alınmakta ve her geçen gün yeni yayınlar da çıkmaya başlamıştır. Gazetecilik Ders Kitapları‘nı temel alarak hazırlamış olduğumuz eğitimimizde sizlere bu alanda yapılan çalışmaları derleyerek bir eğitim programı hazırladık. Eğitimimizin içeriğine buradan ulaşabilirsiniz: GAZETECİLİK EĞİTİMİ