Gazetecilik Bölümü

gazetecilik bölümüÜniversite düzeyinde gazetecilik eğitiminin başlaması bazı etkenlerin oluşturduğu itici güçle gerçekleşmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren çözülmeye başlayan bilimdeki hiyerarşik yapılanma sonucunda felsefe fakültesi içinde bulunan çeşitli sosyal bilim dalları ayrılarak, kendi yapılanmaları içinde ayrı birer bilim dalı olmuşlardır. Genel olarak Gazetecilik Bölümü eğitiminin amacı iş pratiklerinde toplumsal sorumluluk taşıyan nitelikli gazeteciler yetiştirerek ve üretilen enformasyon kalitesini arttırmak şeklinde ifade edilebilir. Bu yönüyle Gazetecilik Bölümü okullarının toplumun demokratikleşmesi yönünde önemli bir işlevi vardır. Üniversitelerdeki gazetecilik programlarına genelde lise öğreniminden sonra girilirken, Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin gazetecilik programlarında giriş şartı olarak bir üniversitenin sosyal bilimler alanlarının birinden mezun olma zorunluluğu dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Türkiye’den farklı olarak Amerika ve Avrupa’daki gazetecilik eğitimin verildiği fakülteler oldukça çeşitlilik göstermektedir. Genelde üniversite düzeyinde gazetecilik eğitimin üç ayrı biçimi vardır. Birincisi j-school gibi bağımsız gazetecilik okulları, ikinci olarak Amerika’da kurulmuş olan güzel sanatlar ve sosyal bilimler fakültesi içinde yer alan gazetecilik programlarıdır. Üçüncüsü de Wilbur Schramm’ın İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Iowa Üniversitesi’nde İletişim Araştırma Enstitüleri ya da iletişim Bilimleri Fakültesi gibi yapılanmalar içinde yer alan gazetecilik programlarıdır. Avrupa ve Amerika’daki gazetecilik programlarının mesleki anlamda beceri kazandırmak ve yeterlilik sağlama konusunda branş gazeteciliğine yönelik derslerin ve uygulama birimlerinin yanı sıra önem verdiği konulardan biri de mesleki stajdır. Gazetecilik Bölümü eğitimi açısından dikkati çeken diğer bir özellik de gazetecilik bölümünün kurumlar tarafından verilmesi. Gazetecilik Bölümü’nde yer alan tüm konuları online olarak sizler için hazırladık. Bu eğitimimizde bu bölümde yer alan dersleri örnek alarak hazırladığımız bu program, kendinizi bu alanda geliştirmek için uygun bir programdır. Gazetecilik Bölümü‘nü kısa yoldan bitirmek ister misiniz? GAZETECİLİK EĞİTİMİ