Gazetecilik Alanı

Gazetecilik AlanıTürkiye’de en uzun geçmişi olan kitle haberleşme aracı gazetelerdir. Gazetelerin sayısı kabarık olmakla beraber Türkiye düzeyine dağılım ve dağıtım olanaklarını belirlemek gerçekten güçtür. Radyo yayınları ile tüm Türkiye kapsanırken, televizyonun hala erişemediği yöreler bulunmaktadır. Sayılan yazılı ve sözlü basın araçlarının hiç kuşkusuz Türk gazeteciliğine iyi veya kötü katkıları olmaktadır demek yanlış bir yorum olmaz. Gazetecilik mesleğinde çok sayıda kişi çalışmakla beraber, toplum gazetecilik öğretimi ve eğitimi yönünden fazla bilinçlenmiş değildir. Gazetecilik yönünden toplumda bilgi eksikliği bulunduğu ise kuşku götürmemektedir. Gazetecilik ve basın yayın okullarının açılması, öğrenci mezun etmeleri, mezunların bazılarının meslekte çalışmaları, toplum için yenilik ve değişikliktir. Gazetecilik kitle iletişiminin gelişmesi ile birlikte yeni donanımlar kazanmıştır. Her kitle iletişim aracının kendine özgü yapısı içerisinde gazetecilik pratikleri şekillenmiş, gelişmiştir. Gazetecilik Alanı aslına baktığımızda geniş bir alanı kapsamaktadır. Gazetecilik toplumun sosylal, ekonomik vd. kısımlarına etki ederek oluşmaktadır. Gazetecilik Alanı bir meslek haline geldiği günümüzde artık insanların her şeyden haberleri olmaktadır. Fakat tabii ki de gazeteciliğin de günümüzde yaşadığı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar genel itibarile ele alındığında, gazete okumamak sorunu. Teknoloji geliştikçe toplumun gazete okumaya ilgisi azalmaktadır. Çünkü radyo, televizyon ve en büyüğü internetin gelişmesi bu sorunları çıkarmaktadır. İnsanlar artık gazete okumaz hale geldi. Bu sebepten dolayı gazetecilik internet ortamına hızlı bir şekilde giriş yaptı. Bu sebepten dolayı Gazetecilik Alanı her geçen gün gelişmektedir. Artık her sabah haberleri, gündemi, flash haberleri bizlere otomatik olarak yollamakta veya mail atılmaktadır. Bu da gazetecilik alanının ne kadar geliştiğini göstermektedir. Gazetecilik Alanı şu anda daha da farklı alanlara ilgi göstermektedir. Bu alanların neler olduğunu biliyor musunuz? GAZETECİLİK EĞİTİMİ