Bu Program Certificational Tarafından 
Yüksek Teknoloji Ürünü Bir
Eğitim Olarak Akredite Edilmiştir.

Gazetecilik Akademisi

395 

Bu Eğitim Materyalleri ile Güncel & Aktif Bir Programdır. Hemen Satın Alarak Uzaktan Öğrenme Yöntemi ile Programa Anında Başlayabilir, Certificational Tarafından Verilen Uluslararası Sertifikalarınızı Alabilirsiniz. Hemen Sepete Ekleyin ve Başlayın.

Gazetecilik Akademisi

Genel olarak gazetecilik eğitiminin amacı iş pratiklerinde toplumsal sorumluluk taşıyan nitelikli gazeteciler yetiştirerek ve üretilen enformasyon kalitesini arttırmak şeklinde ifade edilebilir. Bu yönüyle gazetecilik eğitiminin toplumun demokratikleşmesi yönünde önemli bir işlevi vardır. Bu eğitim ile sizlere gazetecilik hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz

Bu Akademi İçerisinde;

Profesyonel Gazetecilik Eğitimi
Profesyonel İletişim Uzmanlığı Eğitimi
Uluslararası Halkla İlişkiler (PR) ve Kurumsal İletişim Uzmanlığı Eğitimi
Profesyonel Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Sonunda 4 Adet Uluslararası Sertifika Alacaksınız.

Yüzlerce Profesyonel Bu Programdan Aldı! Sıra Sizde!

referanslar11

Gazetecilik Akademisi

Online Gazetecilik Akademisi

Genel olarak gazetecilik eğitiminin amacı iş pratiklerinde toplumsal sorumluluk taşıyan nitelikli gazeteciler yetiştirerek ve üretilen enformasyon kalitesini arttırmak şeklinde ifade edilebilir. Bu yönüyle gazetecilik eğitiminin toplumun demokratikleşmesi yönünde önemli bir işlevi vardır. Bu eğitim ile sizlere gazetecilik hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir yönetici ya da iş adamı profilinde olan birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Bu Akademi İçerisinde;

Profesyonel Gazetecilik Eğitimi
Profesyonel İletişim Uzmanlığı Eğitimi
Uluslararası Halkla İlişkiler (PR) Uzmanlığı Eğitimi
Profesyonel Beden Dili Eğitimi

Eğitimin Sonunda 4 Adet Uluslararası Sertifika Alacaksınız.

Bu eğitimde; Gazetecilik konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

DERS İÇERİKLERİ

Gazetecilik Ders İçerikleri

Bölüm 1:: GAZETECİLİK KAVRAMI

Bölüm 2:: GAZETECİLİKTE SOSYAL-KÜLTÜREL VE SİYASAL NEDENLER

Bölüm 3:: GAZETECİLİKTE TOPLUMUN DEMOGRAFİK YAPISI

Bölüm 4:: GAZETECİLİKTE EKONOMİK NEDENLER

Bölüm 5:: GAZETECİLİKTE MESLEKİ NEDENLER

Bölüm 6:: GAZETECİLİKTE BİLGİ ALMA VE BİLGİ VERME NASIL GERÇEKLEŞİR

Bölüm 7:: HABER AJANSLARININ ÖNEMİ VE GÖRDÜĞÜ İŞLEVLER

Bölüm 8:: GAZETECİLİKTE HABER OLAY İLİŞKİSİ

Bölüm 9:: GAZETECİLİKTE HABER GERÇEK İLİŞKİSİ

Bölüm 10:: GAZETECİLİKTE HABERK-LERİ SINIFLAMA ÇABALARI

Bölüm 11:: GAZETECİLİKTE İNSANIN İLGİSİNİ ÇEKME YÖNÜNDEN UYGULANAN YAKLAŞIMLAR

Bölüm 12:: MÜLAKATIN GAZETECİLİKTEKİ ÖNEMİ

Bölüm 13:: GAZETECİLİKTE MÜLAKAT NASIL YAPILIR

Bölüm 14:: GAZETECİLİKTE MÜLAKAT NASIL YAZILIR

Bölüm 15:: GAZETECİLİKTE HABERLER NASIL OLMALIDIR

Bölüm 16:: HABERDE USLUP VE ÖNEMİ

Bölüm 17:: GAZETECİLİKTE HABER GİRİŞİ

Bölüm 18:: HABERDE NELER BULUNUR

Bölüm 19:: GAZETECİLİKTE REDAKTÖRLERE DÜŞEN GÖREVLER

Bölüm 20:: SOSYAL MEDYANIN GAZETECİLİĞE ETKİSİ

Bölüm 21:: GAZETECİLİK ETİK KURALLARI

Bölüm 22:: GAZETECİLİK MESLEK ETİK SORUNLARI

İletişim Uzmanlığı Ders İçerikleri

Böiüm 1:: İletişimin Önemi

Bölüm 2:: Etkili İletişim Unsurları

Bölüm 3:: İletişim Şekilleri

Bölüm 4:: Örgüt İçi İletişim Yöntemleri

Bölüm 5:: Etkili İletişim İçin Eski Alışkanlıklardan Vazgeçme

Bölüm 6:: İyi Bir Dinleyici Olmak

Bölüm 7:: İletişimde Empatinin Yeri

Bölüm 8:: İletişim Türleri Sözlü İletişim

Bölüm 9:: Sözlü İletişimde Konuşma

Bölüm 10:: Sözlü İletişimde Beden Dili

Bölüm 11:: Beden Dilinde Mimikler

Bölüm 12:: Beden Dilinde Bakışlar

Bölüm 13:: Beden Dilinde Baş ve Çene Hareketleri

Bölüm 14:: Beden Dili El ve Kol Hareketleri

Bölüm 15:: Beden Dili Bacak ve Ayak Hareketleri

Bölüm 16:: Beden Dili Gövdenin Önemi

Bölüm 17:: Yazılı İletişim

Bölüm 18:: Yazılı İletişimde Dili Kullanma

Bölüm 19:: Yazım ve Noktalama

Bölüm 20:: Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Bölüm 21:: Noktalama İşaretlerinden Nokta

Bölüm 22:: Noktalama İşaretlerinden Virgül

Bölüm 23:: Noktalama İşaretlerinden İki Nokta

Bölüm 24:: Noktalama İşaretlerinden Noktalı Virgül

Bölüm 25:: Noktalama İşaretleri

Bölüm 26:: Ekip İçi Etkili İletişim

Bölüm 27:: İletişime Genel Bir Bakış

Halkla İlişkiler Ders İçerikleri

DERS 1:: Halkla İlişkilerin Önemi ve Tanımı

DERS 2:: Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi

DERS 3:: Halkla İlişkilerin Amaçları

DERS 4:: Halkla İlişkilerin İlkeleri

DERS 5:: Halkla İlişkiler Etkinlikleri

DERS 6:: Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

DERS 7:: Halkla İlişkiler Politikasında Hedef Kitle

DERS 8:: Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler

DERS 9:: Halkla İlişkiler ve Medya

DERS 10:: Yönetim Fonksiyonu Olarak Halkla İlişkiler

DERS 11:: Halkla İlişkilerde İletişim Teknolojisi

DERS 12:: Halkla İlişkiler ve Reklam

DERS 13:: Halkla İlişkiler ve Propaganda

DERS 14:: Halkla İlişkiler ve Pazarlama

DERS 15:: Stratejik Halkla İlişkiler Modeli

DERS 16:: Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü

DERS 17:: Halkla İlişkilerde Etik Yaklaşımlar

DERS 18:: Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

DERS 19:: Halkla İlişkiler ve Algılama Yönetimi

DERS 20:: Halkla İlişkiler ve Sorun Yönetimi

DERS 21:: Halkla İlişkiler ve Sponsorluk

DERS 22:: Halkla İlişkilerde Medya Yönetimi

DERS 23:: Sanal Ortamda Yapılan Halkla İlişkiler

DERS 24:: Yeni Çağda Halkla İlişkiler

Beden Dili Uzmanlığı Ders İçerikleri

Ders 1- Beden Dili ve Gözlem

Ders 2 – Beden Dili Nedir? Ne Değildir?

Ders 3 – Mesafelerin Bedensel Tepkilerle İlişkisi

Ders 4 – Limbik Sistem

Ders 5 – Yatıştırıcı Davranışlar

Ders 6 – El ve Parmak Davranışları Üzerine

Ders 7 – Avuç Duruşu

Ders 8 – El Sıkışma Hareketleri #Baskınlık

Ders 9 – El Sıkışma Hareketleri #Alçakgönüllülük Veya Boyun Eğme

Ders 10 – El Sıkışma Hareketleri #Uyum

Ders 11 – El Sıkışma Stilleri #Avucu Altta Bırakma Stili

Ders 12 – El Sıkışma Stilleri #Eldiven Stili

Ders 13 – El Sıkışma Stilleri #Ölü Balık Stili

Ders 14 – El Sıkışma Stilleri #Boğum Stili

Ders 15 – El Sıkışma Stilleri #Gergin Kol Stili

Ders 16 – El Sıkışma Stilleri #Parmak Dokunuşu Stili

Ders 17 – El Sıkışma Stilleri #İki El Stili

Ders 18 – Gözlerin Beden Dilindeki Yeri

Ders 19 – Gözlere Bakmak

Ders 20 – Kol Davranışlarına Genel Bakış

Ders 21 – El ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış

Ders 22 – El ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış #Elleri Birleştirmek

Ders 23 – El ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış #Elleri Kule Yapmak

Ders 24 – El ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış #El, Kol Ve Bilek Kavrama

Ders 25 – El ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış #Baş Parmaklar

Ders 26 – El Ve Kol Hareketlerine Beraber Bakış #Katlanmış Kollar

Ders 27 – Yüz Davranışlarına Genel Bakış

Ders 28 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Elin Dudakları Örtmesi

Ders 29 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Burna Dokunmak

Ders 30 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Gözü Ovmak

Ders 31 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Kulağı Ovmak

Ders 32 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Boynu Kaşıma

Ders 33 – Yüz Ve El-Parmak Davranışlarına Beraber Bakış #Yakayı Gevşetme

Ders 34 – Yanak Ve Çene Hareketleri – Dinleme Ve Karar Verme Üstüne

Ders 35 – Ayak Ve Bacak Davranışlarına Genel Bakış

Ders 36 – Ayak Ve Bacak Davranışları #Ayak Bariyeri

Ders 37 – Ayak Ve Bacak Davranışları #Bacak Kilidi

Ders 38 – Ayak Ve Bacak Davranışları #Bilek Kilidi

Ders 39 – Ayak Ve Bacak Davranışları #Ayak Kilidi

Ders 40 – Gövde Hareketlerine Genel Bakış

Ders 41 – Gövde Hareketleri #Gövde Kalkanı

Ders 42 – Gövde Hareketleri #Gövdenin Yayılması

Ders 43 – Gövde Hareketleri #Omuz Hareketleri

Ders 44 – Sahiplenme

Ders 45 – Genel İnceleme #Kızgınlık

Ders 46 – Genel İnceleme #Güven

Ders 47 – Genel İnceleme #Sıkılma

Ders 48 – Genel İnceleme #Kendini Kontrol

Ders 49 – Genel İnceleme #Beklenti

Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyebilirsiniz.

395 

yurtici-kargo-logo
TÜM SERTİFİKA KARGOLARINIZ CERTIFICATIONAL tarafından ÜCRETSİZ* OLARAK GÖNDERİLİR. (*Yurtiçi Kargolar)

Yaşam Koçluğu SertifikaProgramın sonunda uluslararası geçerliliği bulunan İngilizce dilinde basılı sertifikanız Certificational tarafından verilecektir. Belgeleriniz Certificational tarafından adresinize kargo ile gönderilecektir.

  • Ayrıca belge arkasında Türkçe açıklamaları ve programın açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca belge üzerinde soğuk mühür ve uluslararası üyeliklerin kaşeleri bulunmaktadır. Verilecek belgelerde online ibaresi bulunmamaktadır.
  • Her belge için bir ID numarası bulunmaktadır ve şirket belgeleri onayları da yer almaktadır.
  • Her bir sertifika için aşağıda açıklaması bulunan Certificational Accreditation Service tarafından karşılık oluşturulmaktadır.
  • Yurtiçi Kargo ile yurtiçi gönderimleri gönderimlerde Kargo ücreti Liderlik Okulu tarafından karşılanır ve ÜCRETSİZDİR.
  • Türkiye dışındaki sertifika gönderimlerinde Certificational kargo ücretini alıcıya yansıtmaktadır.

Gazetecilik Akademisi

395 

Eğitiminize Tüm Cihazlardan Bağlanabilirsiniz

tum-cihazlardan-erisin

ac-certificateLiderlik Okulu A.Ş. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İçerisinde İZTEKGEB’te yer almaktadır. Uluslararası; ILA-International Leadership Association (ID:101507), ALE- Association of Leadership Educators (ID:6991430) ve Association For Coaching (AC) Akredite üyesidir. Ayrıca Certificational Accreditation Service Türkiye Temsilcisidir. Liderlik Okulu Mentorluk Platformu ve UniversityAmerica kurumsal akredite üyesidir. Ayrıca ISO 9001:2008, ISO 10002:2004 belgelerine sahip kurumsal bir anonim şirketidir.

Liderlik Okulu ile ilk olarak 2010 yılında öğrenci iken bir seminerde tanışmıştım. Şimdi Adana’da öğretmenlik yapıyorum. Öğrenci Koçluğu Programını aldım, Videolara uzaktan erişim ile almak açıkçası çok kolay oldu. Program bitiminde sertifikalarım Certificational ile ertesi gün elime ulaştı. Tüm Liderlik Okulu çalışanlarına teşekkür ederim.

Hande Gül Sağman

Eğitim içeriği ve animasyonları sayesinde videoları sıkılmadan izledim. İçeriklerde sıkmadan konunun özü verilerek hazırlanmış. Sertifikaları 3 adet beklerken Certificationaldan 4 adet sertifika geldi. Sanırım Bir Meslek Olarak Koçluk içinde ayrı sertifika gelmiş çok mutlu oldum diyebilirim.

Necla Şen Kavuk

Sertifikalarım ertesi gün ulaştı lakin bir tanesi kargo nedeniyle yıpranmıştı. Liderlik Okulu’ndaki arkadaşlar hemen ilgilendiler ve Certificational Ertesi gün yenilerini elime ulaştırdı. Müşteri memnuniyetini düşündüğünüz için teşekkürler.

Sahil Durukan Erkmen

Daha önce İstanbul’da şirket içi eğitimimizde Erkut Hoca’dan yöneticilik eğitimi almıştım. Online eğitim materyalleri konusunda öncesinde tereddütlerim vardı ancak sonrasında Liderlik Okulu’na güvenerek satın aldım. Yaşam koçluğu programı ve sonrasında eşime fitness ve pilates koçluğu programlarını aldık. Kullanımı inanılmaz kolay bir sistem. Sertifikalarım 2 gün içerisinde elime geçti. Sertifika hizmeti içinde Certificational’a tekrar teşekkür ederim.

Nihat Durak

Sertifikalarım elime çok hızlı ulaştı. Eğitimimde sonradan kapatılmadı, kendimi sürekli güncel tutma fikri çok güzel teşekkür ederim.

Selin Yılmaz Ateş

Eğitim sonunda sertifikalarım Yurtiçi Kargo’yla ve aksama olmadan elime ulaştı. Sertifika ya da kargo için ekstra ücret talep edilmediği için çok mutlu oldum. Certificational Uluslararası geçerli belgemle Yaşam Koçluğu ofisimi açmak için ilk işlemleri başlattım. Teşekkür ederim Liderlik Okulu.

Bensu Parlak

Liderlik Okulu’nun geniş online eğitim içerik yelpazesi sayesinde kısıtlı zamanda kendimi çeşitli konularda geliştirme fırsatı buldum. Online eğitim setlerini almış olmama rağmen aradığım zaman karşıma çıkan nazik çağrı merkezi çalışanları, mail attığım zaman verilen ivedi cevaplar sayesinde muhatap bulabilmenin iç rahatlığıyla eğitimlerime devam ediyorum.

Ramazan  Küskün

Geçmişte Liderlik Okulu’ndan örgün hizmet içi kurum eğitimi almıştım. Şirketimizde eğitim sonrasında online eğitim programlarında çok geliştiklerini ve birçok konuda eğitim verdiklerini fark ettim. İlk olarak Diksiyon Eğitiminden faydalandım. Bir online eğitimden beklemediğim kadar geliştiriciydi. Boş vakitlerimde verilen uygulamaları yaptıktan sonra gerçekten değişimi fark ettim. Üstelik sonrasında uluslararası geçerli sertifikam kargo ile tarafıma iletildi. Yoğun biri olarak o gün bugündür Liderlik Okulu online eğitimleri tercihimdir. Hem zaman kısıtı yok hem uluslararası geçerli sertifika imkanı var. Bulunmaz fırsat.

Hamiyet Sağlam

Aldığım online eğitimde satın alma işlemimden hemen sonra derslerimin açılması beni çok şaşırttı. Fakat ilk dersten sonraki derslerim açılmıyordu. Panikle çağrı merkezini aradım. ‘Tamamla butonuna basıp bir sonraki derse ilerleyin’ diye bilgi verdiler. Meğer fark etmemişim sistem bana uyarı vermiş üstelik. Liderlik Okulu ve çözüm odaklı ekibine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Buğra Şenöz

Online eğitim sistemine ilk başlarda çok ön yargılıydım. Sertifikamın yurtdışından ulaşmayacağından korkuyordum. Açıkçası güvenemiyordum. Fakat Liderlik Okulu’ nu araştırdıktan sonra eğitimlere katılmaya karar verdim. Programım ödeme yaptıktan sonra otomatik olarak açıldı. Çalışmam bittikten sonra sertifikamsa ertesi gün elimdeydi. Gerçekten çok şaşırdım ve sevindim. Liderlik Okulu’ na özellikle benim gibi çok yoğun çalışan biri için böyle güzel bir hizmet  verdiği çok teşekkür ederim.

Çağla Marangoz

Liderlik Okulu olarak yıllardır yüzlerce kurum kuruluş ve bireyin gelişimine destek verdik. Bugüne Kadar;

150’nin üzerinde Üniversite Konferansı Verdik.

50’den fazla kamu kuruluşuna eğitim düzenledik.

150’den fazla özel kurum personellerine hizmet içi eğitimler düzenledik.

75’in üzerinde Plaket, Ödül ve Teşekkür Şilti Aldık.

Sadece Kariyer.net sitesinde CV’sinde Liderlik Okulu referansı bulunan kişi sayısı 15000 kişinin üzerinde…

Dünya’da en çok tanınan ve Türkiye’nin en eski Kişisel Gelişim Merkezlerinden biri olarak çok çalışmaya devam ediyoruz

Sizleri de Liderlik Okulu‘ndan faydalanan binlerce değerin arasına davet ediyoruz…

Certificational

Certificational Onaylı Global Sertifika…

Certificational sistemi ile sertifikalarınız Dünya’nın her yerinden ulaşılabilir durumdadır.

Sertifika bilgileriniz Liderlik Okulu tarafından Certificational sistemine girilir ve sertifikanız için Certificational tarafından bağımsız bir akreditasyon oluşturulur.

Certificational size otomatik olarak bir kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Siz de kendiniz sisteme girip tüm sertifikalarınızı görebilir ve sertifikalarınızı yönetebilirsiniz.

Yandaki resimdeki gibi sertifikanız sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur. Akreditasyon sertifikanız basılı olarak gönderilmez.

Örnek Sertifika Onayı İçin Tıklayınız

Alttaki linkten eğitimi sepetinize ekleyebilirsiniz.

Gazetecilik Akademisi

395 

taksit2

Kredi Kartınıza Anında Peşin Fiyatına 9 Taksit İmkanı! Ödemenizi Yapar Yapmaz Kursunuz Aktif Hale Gelecektir.

Gazetecilik Akademisi

395 

Hesap Numaralarımız:

Hesap Adı: Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Garanti Bankası
Şube Kodu: 1095
Hesap Numarası: 6297279
IBAN: TR84 0006 2001 0950 0006 2972 79

Siteye Nasıl Üye Olabilirim?

Sitemize üye olmak oldukça basittir. Anasayfada sağ üst köşede yer alan kaydol butonuna tıklayıp istenilen bilgileri doldurarak üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Kredi kartı kullanmıyorum. Ödeme işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Bir tanıdığınızın kredi kartı ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilir veya banka havalesi yoluyla da yapabilirsiniz. Banka hesap numarası veya İban kullanarak havale işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Havale işlemi yaptıktan sonra bizlere mail yolu ya da 0850 302 29 55 telefon numarasından ulaşarak eğitimini aktif hale getirebilirsiniz.

Hesap Numaralarımız:
Liderlik Okulu Eğitim Anonim Şirketi
Garanti Bankası İzmir Urla Şubesi
Şube Kodu: 1095
Hesap Numarası: 6297279
IBAN: TR84 0006 2001 0950 0006 2972 79

Sertifikalarda Online yazıyor mu?

Certificational Tarafından Sağlanan Sertifikalarda online ibaresi bulunmamaktadır.

Online ödeme sistemine güvenebilir miyim?

Ödeme sistemine tamamen güvenebilirsiniz. 7 Banka(Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Finansbank, Yapı Kredi, Bank Asya ve Halkbank) ile ortak çalışan PayU Güvenli Ödeme Sistemini kullanmaktayız. Ödeme işlemlerinizi peşin veya taksitli olarak yapabilmenizi sağlayan tamamen güvenli bir sistemdir.

Online eğitim programlarını nasıl satın alabilirim?

Üye girişi yaptıktan sonra anasayfada yer alan online eğitimler butonuna tıklayınız. Listeden almak istediğiniz eğitimin üzerine tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Açılan sayfada Kursu Satın Al butonuna tıklayınız. Kursa Kayıt Bilgilerini doldurduktan sonra sağ tarafta ödeme yönteminizi seçerek Siparişi Onayla butonuna tıklayarak güvenli ödeme sayfalarına yönlendirilirsiniz. Kredi kart bilgilerinizi girip, taksit seçeneğinizi belirledikten sonra ileri butonuna tıklayarak eğitim satın alma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu olmak şartı var mı?

Eğitimlere katılmak için üniversite mezunu şartı aranmamaktadır. Eğitimlerimiz kişisel gelişim eğitimleri olduğu için kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilmektedir.

Eğitimde bütün dersleri göremiyorum. Bir sorun mu var?

Eğitim sayfasına girdikten sonra sayfanın aşağısında dersleri göreceksiniz. Ders-1 e tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz. Bir sonraki derse geçebilmek için dersin sayfasında sağ üst tarafta yer alan ‘tamamla’ butonuna tıklamanız gerekmektedir. Tamamla butonuna tıkladıktan sonra bir sonraki dersi görebilme izni verilecektir.

Eğitim programına nasıl giriş yapabilirim?

Üyelik ve ödeme işlemlerini daha önceden yaptıysanız, anasayfada sağ üstte yer alan ‘Giriş’ veya ‘Profilim’ butonuna tıklayarak profil sayfanıza gidebilirsiniz. Profil sayfanızın sağ tarafında aldığınız eğitimler bulunmaktadır. Çalışmak istediğiniz eğitime tıklayarak eğitime başlayabilirsiniz.

Ödüllü Müşteri Hizmetleri Liderlik Okulu’nda…

iso-10002Liderlik Okulu alanında 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim sistemine sahip tek kuruluştur. İstediğiniz An bize yandaki formdan ulaşabilir. Destek isteyebilirsiniz.

Operatörlerimiz sizelere dönüş yapacaktır. Ayrıca hemen ulaşmak isterseniz; 08503022955 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bize Çekinmeden Yazın

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Telefon No: (Aranmak isterseniz, zorunlu değildir.)

Sormak İstedikleriniz

Aradığınızı Bulamadıysanız? Hemen Yazın ve Arayın


Generic selectors
Tam Uyum
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Eğitimlerimiz

Neden-liderlik-okulu

Güvenli-odeme