Sunum Kavramı Nedir?

Pek çoğumuzun ortak sorunu aslında sunum yapmak değil, gözler üzerimizdeyken sunum yapmaktır. İster profesyonel yaşamımızda, ister okul hayatımızda olsun sunum yapmak çok önemli bir olgu haline geldi. Neredeyse ilkokuldan itibaren sunum yapma gerekliliği hisseder olduk. Bunun için sunum yapmanın ne kadar etkili yolu varsa öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi birlikte sunumun ne olduğuna bakalım: Sunum Nedir? Bir mesajı iletmek amacıyla […]

Planlama/Hazırlık Aşamaları Nedir?

Etkili bir sunuş gerçekleştirmek, etkili bir sunuş becerisine ve etkili bir sunuş becerisi de etkili bir planlama-hazırlık aşamasına bağlıdır. Sunumun hazırlanması aşaması da kendi içerisinde bazı aşamalar içerir. İlk aşamamız, sunumla ilgili amaçların ve içeriğin doğru olarak belirlenmesi aşamasıdır. İkinci aşama, dinleyici profillerinin belirlenmesidir. Üçüncü aşama, sunumda kullanacağınız araç-gereçlerin doğru şekilde hazırlanması aşamasıdır. Dördüncü aşamamız, […]

Sonuç / Özetleme / Geribildirim Basamağı

Sunum sonunda kısa ana başlıkları vurgulayan bir özet kısmı sunumunuzun kalıcılığını arttırır. Özet kısmının bulunması aşaması bir sunum için çok önemlidir. Sunum teknikleri eğitimine başladığımız ilk haftalarda tekrar etmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Sunumun sonuna yaklaşırken yapacağınız özetleme kısmı hem güzel bir tekrar niteliğinde olacaktır. Geri besleme tekniği almak istiyorsanız eğer, katılımcılara görüş ve […]

Sunumlarda Görsellik

Sunumlarınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da renklerin kullanımıdır. Sunumlarda kullanılan renklerde basit ve tutarlılık esas alınmalıdır. Zemin rengi, anlatılmak istenen konuya açıklık getirilmek için kullanılmalıdır. Verilmek istenilen mesajlara uygun renkler seçilmelidir. Renklerin Kullanım Amaçları SİYAH Mali veriler sunmak ve vurgulanmak istenen durumlar için kullanılır. Gücü ve tutkuyu temsil eder. MOR Nevrotik duyguları harekete […]

Sunumda Slayt Nasıl Olmalıdır?

Slayt hazırlarken de sunumun hazırlık aşamasında bahsetmiş olduğumuz bir kural geçerlidir. PowerPoint sunusunun başında mutlaka slayt içerisinde yer alan konular bulunmalıdır. Sunumunuzun içerisinde anlatmayacağınız hiçbir madde ana başlıkların bulunacağı ilk sayfada yer almamalıdır. Yazı tipi boyutunun iyi seçilmesi gerekmektedir. Yazılar ne kişilerin rahatsız olacağı kadar büyük ne de görmekte zorlanacakları kadar küçük olmalıdır. Her slaydın […]

Kullandığınız Sunum, Teknoloji ve İçerik

Kullanacağınızı görsel materyaller: Tepegöz, Flipchart (sayfalı tahta) veya beyaz yazı tahtası, PowerPoint sunuları, hareketli çizelgeler, projektör, resimler, çıkartmalar… İşitsel materyaller: Ses efektleri, yansıtmalar, müzik, video klipler… Dokunsal materyaller: Şarkılar, mecazlar, fıkralar, anekdotlar, sözlü tanımlamalar… olabilir. Size yardımcı olacak materyaller: Saat, yedek asetatlar, makas, seloteyp, post-it, iğne, boardmarker, renkli kağıtlar ve kalemler… Özellikle yaratıcılığınızı kullanarak, anlatımlarınızı […]

Sesin Etkili Kullanılması

Katılımcılara daha rahat bir şekilde ulaşabilmek istiyorsanız sesinizi etkili bir şekilde kullanmalısınız. Etkili bir ifade için artikülasyon çok önemlidir. Harfleri, heceleri yutmamaya özen gösterin ve ııı, şey, hani, yani, işte… gibi parazit seslerin sürekli tekrar edilmemesine gayret edin. Ses tonunu ve perdesini (yüksekliğini) gerektiği yerde alçaltıp yükselterek bir ahenk yakalamaya özen gösterin. Unutmayın ki monoton […]

Beden Dili ve Görüntü

İyi bir sunum yapmak istiyorsanız sunum yaptığınız ortamla ve kullandığınız sözcüklerle bütünleşen jest ve mimikler kullanmaya özen göstermelisiniz. Jest ve mimiklerin yanında, iyi bir beden duruşu da dinleyicilerde olumlu etki bırakacaktır. Beden bir sunumda sözlü iletilen mesajlar kadar önemli bir iletişim kaynağıdır. Kullandığınız beden dili hem fiziksel hem de duygusal düzeyde mesajlar iletir. Beden duruşunuz […]

Dinleyiciyle Göz Teması Kurulması

Katılımcıları rahatsız etmeden onlarla direkt göz teması kurmanız güvenilir bir imaj çizmeniz açısından ve doğru iletişimi yakalayabilmek açısından oldukça önem arz eder. Eğer karşınızdaki kişinin gözlerine bakmakta zorluk yaşıyorsanız iki kaşının ortasına bakarak da aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Unutmayın; konuşurken katılımcılara değil de tavana, duvara, sağa-sola bakmanız katılımcıları kendinize denk tutmadığınız ve onları önemsemediğiniz izlenimi yaratır. […]

Zamanı Doğru Kullanmak

İnsanların algısı, dikkati yaklaşık yirmi dakikadan sonra dağılır. Dolayısıyla yapacağınız sunumlarda katılımcıların ilgilerini aktif tutmak için sunum süresini ve konunun akış hızını doğru ayarlamalısınız. Bunun için sunumunuzun zaman tablosunu önceden hazırlayın. Bu tablo sadece tablo olarak kalmasın, mümkün olduğunca programınıza uymaya ve aksatmamaya çalışın. Kolay görünür bir yerde ya da masanızın üzerinde başkalarının göremeyeceği bir saatiniz mutlaka olsun. Zamanı Doğru […]