Beden Dili Youtube

Beden Dili YoutubeBeden dili youtube; beden dili ile ilgili bilgilerin hazırlanıp youtube üzerinden yayımlanmasıdır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkili hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. İnsanlar iletişim esnasında konuşmanın yanı sıra bedeni ile çeşitli hareketler yapmaktadır. Yapılan el, kol, bacak hareketlerine jest, yüz, göz, burun, dudak hareketlerine ise mimik denmektedir. Uzmanlar yapılan tüm bu hareketlerin duygusal ve mantıksal ifadeleri kapsadığını söyler. Etkili bir iletişim için yapılan bu hareketlerle ağzımızdan çıkan sözler birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Beden Dili Youtube. Beden dili iletişim için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü iletişimin büyük bir kısmını beden dili gerçekleştirmektedir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Yapılan tüm jest ve mimikleri kapsar. Beden dili kullanmadaki amaç; karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacımıza kolayca ulaşmak, karşımızdaki insanı daha iyi tanıyarak etkili bir iletişim sağlamak, karşımızdaki kişinin gerçekten ne söylediğini anlamak ve en önemlisi de kendi beden dilimizi denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi adapte olmaktır. Beden Dili Youtube. Beden dili kullanarak sahip olduğumuz kazanımlara bakacak olursak; dinlenilebilirliğimiz artar, inandırıcılığımız artar, etkili iletişim sağlayabiliriz, ikna etme kabiliyetimiz artar, bulunduğumuz toplumda lider oluruz, karşımızdaki insanı gerçekten anlarız, kendi beden dilimiz ile karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki bırakırız. Beden Dili Youtube. Biz beden dili kavramı hakkında kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ