Beden Dili Video

Beden Dili VideoBeden dili video; beden dili ile bilgilerin video olarak hazırlanıp yayımlanmasıdır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili iletişim için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü iletişimin yarısından fazlası beden dili ile gerçekleşmektedir. İnsanlar iletişim esnasında jest denen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denen yüz, göz, ağız, burun hareketleri yapar. Yapılan bu hareketlerin tümünün beden dilinde duygusal ve mantıksal anlamları vardır. Yapılan bu jest ve mimiklere örnek verecek olursak; eller iletişim için gözlerden sonra gelen ikinci önemli unsurdur. Beden Dili Video. Elleri sıkarak yumruk yapmak kişinin sinirli olduğunu gösterir. Ellerin açık olması kişinin sakladığı bir şeylerin olmadığını, güvenilir olduğunu gösterir. Bunun birlikte avuç içinin de yukarıya bakması içtenlik ve samimiyet göstergesidir. Kolların açık olması kişinin bulunduğu ortamda rahat olduğunu ve iletişime açık olduğunu gösterir. Kolların kavuşturulması kişinin bulunduğu ortamdan sıkıldığını ve iletişime kapalı olduğunu gösterir. Bacakların kapalı olması zayıflığın simgesidir. Beden Dili Video. Bacakların açık olması genelde erkeklerin yaptığı bir davranış olup içgüdüsel olarak erkekliklerini göstermek ve başka erkeklerden korkmadıklarını ifade etmek için kullanırlar. Bacak bacak üstüne atmak  kişinin bulunduğu ortamda kendini rahat hissettiği anlamına gelir. Bacak bacak üstüne atıp da üstteki ayağı sallamak kişinin sıkıldığını gösterir. Kişinin ayak bileklerini sandalyenin ayağına dolaması kişinin özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Ayaklar arasındaki mesafe ise güç ve baskınlığı ifade eder. Beden Dili Video. Biz beden dili kavramı hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ