Beden Dili Ve Hitabet

Beden Dili Ve HitabetBeden dili ve hitabet; konuşmanın uygun beden dili ile desteklenmesidir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili kullanılarak anlatılmak istenenleri güçlendirmek ve anlaşılmasını kolaylaştırmak, karşımızdaki kişinin beden dilini kolaylıkla analiz etmek ve anlamak, sözsüz iletişimin etkin kullanımını sağlamaktır. Hitap edilecek konunun başarısı,  içeriğin iyi hazırlanmış olmasının yanı sıra aktarışın da etkili olmasından kaynaklanır. Beden Dili Ve Hitabet. Asıl önemli olan nokta  içerik ve aktarışın birbiriyle çok iyi örtüşebilmesidir. Yani ağzımızdan çıkan sözlerle bedenimizle yaptığımız hareketler birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Örneğin; iletişim esnasında komik bir olay değerlendirilirken bir insana komik gelen olay, başka birine komik gelmeyebilir. Bu durumda bir üstün körü gülümseme ile samimi bir gülümseme ortaya çıkacaktır. Üstün körü gülen insan her ne kadar da gülmüş gibi gözükse de karşıdaki bunun üstün körü gülümsediğini anlar. Beden Dili Ve Hitabet. Çünkü samimi bir gülümsemede daima kaz ayağı çizgiler ortaya çıkar, yanaklar yukarı doğru gerilir, göz kası hareketlerinden dolayı göz çukurları ortaya çıkar. İyi bir hitabet konuşmacı ile dinleyici arasında içten ve enerjik bir ortam oluşturur. Çünkü hiçbir şey asık suratlı bir konuşmacıdan daha tehlikeli olamaz. Bunun için güler yüzlü olmak ve gergin olmamak gerekir. Bu da doğal olarak ses enerjisinin dinleyicilere olumlu anlamda yansımasını sağlar. Bu anlamda rahat davranmak son derece önemlidir. Aksi halde konuşmacı istem dışı hareketler yapmaya başlar. Vücut dilinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır; konuşmanın ana mesajı ve bağlantıları, konuşmacının iletişi şekli ve içeriğin aktarılış şeklidir. Beden Dili Ve Hitabet. Bizi beden dili kavramı hakkında hazırladığımız online eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ