Beden Dili Uzmanlığı

Beden Dili UzmanlığıBeden dili uzmanlığı; beden dili kavramı hakkında  uzmanlaşan kimselerdir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişi biçimidir. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Beden dili jest denilen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketleri yapmaktadırlar. Uzmanlar yapılan bu hareketlerin tümünün duygusal ve mantıksal anlamları olduğunu söyler. Yapılan bu hareketlere örnek verecek olursak; göz iletişimin en önemli ve ilk unsurudur. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini ve karşısındakini dinleyip anladığını gösterir. Beden Dili Uzmanlığı. Göz göze gelmekten kaçınmak ise kişinin özgüven eksikliğinin olduğunun belirtir. Ağızın eller ile kapatılması kişinin yalan söylediği anlamına gelir. Şaşkınlık halinde ağız hafif açılır. Dudakların büzüştürülüp üzerine işaret parmağının konması kişinin karşısındaki insanın susması gerektiğini gösteren bir harekettir. Bu hareketi genelde anneler çocuklarına yapar. Beden Dili Uzmanlığı. İletişim esnasında buruna dokunmak ise konuşan için yalan söyleme anlamına gelirken, dinleyen için inanmama anlamına gelir. Ellerin yüz çevresinde gezdirilmesi kişinin yalan söylediği anlamına gelirken vücudunun çeşitli yerlerinde gezdirilmesi ise kişinin sıkıldığını gösterir. Kulaklara dokunmak veya kaşımak şüphe anlamı içerir. Ellerin çeneyi desteklemesi kişinin anlatılan konuyu derin bir şekilde dinlediğini gösterir. Ellerin çeneyi sıkması ise küstahlık anlamına gelir. Bir elin çenede ve aynı elin işaret parmağının şakakta olması kişinin düşündüğü anlamına gelir. Ellerin tamamen yüzü kaplaması ise kişinin sıkıldığını gösterir. Beden Dili Uzmanlığı. Biz beden dili kavramı hakkında kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ