Beden Dili Uygulamaları

Beden Dili UygulamalarıBeden dili uygulamaları; insanın bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu ve düşüncelerini simgesel kodlarla anlamlandırmasıdır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik simgesel kodları oluşturmanın yanında onları anlamlandırabilmesi ve bunu kullanarak istediklerini, duygu ve düşüncelerini diğer insanlara aktarabilmesidir. İnsanlar sözlü ve yazılı iletişimin yanında bedeni ile kendi yaşadığı duygu ve coşkuyu, sevinci ve hüznü  yansıtarak iletişim kurmaktadır. İnsanlarla etkileşim de bulunduğumuz her an içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak bedenimizle çeşitli hareketler yapmaktayız. Yani insanlarla sözel olarak kendimizi ifade etmenin ötesinde bedenimizi kullanarak iletişim kurarız. Beden Dili Uygulamaları. Karşımızdaki insanın içinde bulunduğu durumu anlayabileceğimiz ve insanlar arasında kültürel farklılıklar olsa da aynı anlamları taşıyan mutluluk, korku, kızgınlık, şaşkınlık  gibi duygular beden dili açısından farklılık arz etmemektedir. Bu temel hareketlerin yanında yapılan bazı hareketler farklılık gösterebilir. Örneğin; kafanın yukarı aşağı hareket ettirilmesi ülkemizde onaylama yani evet anlamında kullanırken, bazı ülkelerde hayır anlamında kullanılır. Beden Dili Uygulamaları. Beden dili, sözlü iletişimle birlikte etkin olan tamamlayıcı olmasıyla birlikte daha çok jest ve mimikler, göz teması, ayakların kullanımı, oturmak için seçilen yer, bakım ve makyaj. vücudun duruşu, giyim, başın kullanımı gibi unsurlarla ilişkilerin belirlenmesinde ve duyguların ifade edilmesinde önemli bir yere sahiptir.İletişim için oldukça önemli yere sahip olan beden dilinin insanın dinlenilebilirliği artar, inandırıcılığı artar, karşısındaki insanı daha iyi tanır, ikna etme kabiliyeti artar, etkin iletişim sağlanır. Beden Dili Uygulamaları. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Bu eğitim ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ