Beden Dili Testi

Beden Dili TestiBeden dili testi; beden dili eğitimine başlamadan önce kişilerin beden dili kullanma seviyelerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen testtir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimine verilen isimdir. Beden dili kullanmadaki amaç; karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacımıza daha kolay bir şekilde ulaşmak, karşımızdaki insanı daha iyi tanıyarak etkili bir iletişim kurmak, karşımızdaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve kendi beden dilimizi denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi adapte olmaktır. Beden dili iletişim için oldukça önemli bir faktördür. Çünkü iletişimin yarısından fazlası beden dili ile gerçekleşmektedir. Beden Dili Testi. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. İnsanlar iletişim esnasında konuşmanın yanı sıra jest denilen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denilen yüz, göz, dudak, burun hareketlerini de yapmaktadır. Etkili bir iletişim için beden ile yapılan bu hareketler ile ağızdan çıkan sözler birbiriyle uyum içerisinde olmalıdır. Beden Dili Testi. Örneğin; üstün körü bir gülümseme ile samimi bir gülümseme arasında fark vardır ve karşımızdaki insan bu farkı hemen anlayabilir. Samimi bir gülümsemede daima kaz ayağı çizgileri ortaya çıkar, yanaklar yukarı doğru gerilir ve göz kasları hareketleri nedeniyle göz çukurları belirginleşir. Bu farkları hemen anlamak ve karşımızdaki insanı hemen çözebilmemiz kurduğumuz iletişim açısından oldukça önemlidir. Bunun için beden dili eğitimlerinde faydalanmak yararlı olacaktır. Beden Dili Testi. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ