Beden Dili Tanımı

Beden Dili TanımıBeden dili tanımı; sözlü iletişimi daha etkin hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili kullanmadaki amaç; karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacımıza daha kolay ulaşmak, karşımızdaki insanı daha iyi anlayarak etkili bir iletişim sağlamak, karşımızdaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve kendi beden dilimizi denetleyerek topluma daha kısa sürede daha iyi adapte olmaktır. Beden dili iletişim için oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin yarısından fazlasını beden dili oluşturmaktadır. Beden Dili Tanımı. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55′ beden diliyle, %38′ ses tonu ve %7 sinin kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ancak insanlar bunun tam aksine iletişimde kelimelere daha fazla önem vermektedir. Beden dili uzmanları beden dilini iki ana grup altında incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz beden dili ve istemli beden dilidir. İstemsiz beden dili; iletişim esnasında insanların farkında olmadan yaptığı hareket ve davranışlardır. Aslında bunlar beynimizin vücut organlarına gönderdiği sinyaller ile ilgilidir. İstemli beden dili ise iletişimi daha etkin bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenilerek yapılan hareket ve davranışlardır. Günümüzde bilinçli insanların artması ile birlikte kişisel gelişim eğitimlerine verilen önem de artmıştır. Beden Dili Tanımı. Beden dili de kişisel gelişim eğitimlerinin en önemlilerinden biridir. Ayrıca günümüz koşulları göz önüne alındığında beden dilini aktif bir şekilde kullanmak bir ayrıcalık değil çağın gerekliliği haline gelmiştir. Bu eğitim programları için halk eğitim merkezlerinden, bazı özel kişisel gelişim kurslarından ve bu kursların internet üzerindeki online eğitim programlarından faydalanmak mümkündür. Beden Dili Tanımı. Biz de beden dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ