Beden Dili Siyaset

Beden Dili SiyasetBeden dili siyaset; siyasal iletişim açısından siyasetçilerin kitleleri etkilemek için kullandığı beden dilidir. Beden dili yalan söylemez. İnsanlar bir çok konuda duygu ve düşüncelerini gizleyebilir ancak beden bu konuda uzman değilse bunu kontrol edemez. Ancak siyasetçilerin kullandığı beden dili bilinçli olarak kullanılan ve topluluk önünde konuşurken halkı etkileyebilecek, vermek istedikleri mesajı tam anlamıyla destekleyecek niteliktedir. Siyaset toplumun farklı kesimlerinin ve güç odaklarının ortak bir zemin üzerinde uzlaştırılmasıdır. Beden Dili Siyaset. Siyaset bilimi için insan faktörü oldukça önemlidir. Siyasetçilerin insanları etkilemeleri için de beden dili oldukça önemlidir. Yani kısacası siyaset içi insan, insan için beden dili önemlidir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. İletişimin büyük bir kısmı beden dili ile yapılmaktadır. Beden Dili Siyaset. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Siyasetçilerin de beden dilini etkin bir biçimde kullanmaları oldukça önemli bir husustur. Beden dillini kullanmalarının yanı sıra şık olmalı, bakışları kararlı olmalı, duruşu karizmatik, yürüyüşü özgüven dolu olmalıdır. Kılık kıyafeti üzerine tam oturmuş kullandığı aksesuarlar son derece doğru ve birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Her ortamın adamı olmayı başarabilmeliler. Şortuyla vatandaş, takım elbisesiyle lider olduklarını gösterebilmeliler. Aynı zamanda siyasetçiler duygularını kontrol edebilmeli ve duygusal tepkiler vermemelidirler. Beden Dili Siyaset. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ