Beden Dili Serisi 3

Beden Dili Serisi 3Beden dili serisi 3; beden dili, sözlü iletişimi daha etkili bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili uzmanları beden dilini 4 ana başlık altında incelemişlerdir. Bunlar; baş hareketleri, üst vücut, alt vücut ve gözler olmak üzere. Gözler iletişimin ilk ve en önemli unsurudur. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Göz temasından kaçınmak kişinin özgüveninin düşük olduğu anlamına gelir. Gözleri aşağıya yöneltmek korku, suçluluk veya boyun eğme mesajları içerir. Gözleri yukarı doğru yöneltmek kişinin düşünmekte olduğunu gösterir. Beden Dili Serisi 3. Alt vücut; kalçaları öne çıkarmak kişinin güçlü hissettiğini ifade eder. İki ayak arasındaki mesafe güce ve baskınlığa işaret eder. Bacakların açık ve ayrı olması kişinin kendini rahat hissettiği anlamına gelir. Bu hareketi genellikle erkekler yapar. Bu hareketi yapmalarının nedeni içgüdüsel olarak erkekliklerini göstermek ve başka erkeklerden korkmadıklarını belirtmek için kullanırlar. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesareti simgeler. Kolların açık olması kişinin bulunduğu ortamda kendini rahat hissettiğini ve iletişime açık olduğunu gösterir. Beden Dili Serisi 3. Kolların kapalı olması kişinin kendini bulunduğu ortamda rahatsız hissettiğini ve iletişime kapalı olduğunu gösterir. Baş hareketleri; başı öne eğmek özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Bir iltifat sırasında başın öne eğilmesi ise utangaçlık ve çekingenlik olarak yorumlanır. Konuşma esnasında kulağa dokunmak veya kaşımak şüphe anlamı içerir. Kafanın hafif yana eğilmesi karşısındaki kişiyle veya anlatılan konuyla olan ilgiyi gösterir. Kafanın fazlaca yana eğilmesi sempatiklik gösterisidir. Bu hareketi genellikle bayanlar kullanır. Elin çeneye konması veya çeneyi kaşımak kişinin düşünme ve karar verme aşamasında olduğunu gösterir. Beden Dili Serisi 3. Bizim beden dili kavramı hakkında hazırladığımız kapsamlı online eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ