Beden Dili Serisi 2

Beden Dili Serisi 2Beden dili serisi 2; beden dili kavramını oluşturan hareketlerin belli bir kurala göre birbiri ardınca yer alan hareketlerin tümüdür. İnsanlar iletişim esnasında konuşmanın yanı sıra jest denen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denen yüz, göz, ağız hareketleri yaparlar. Yapılan bu hareketler iletişim için oldukça önemlidir. Çünkü iletişimin yarısından fazlasını bu hareketler oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonuyla ve %7’sinin ise kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Uzmanlar yapılan bu hareketlerin tümünün duygusal ve mantıksal ifadeleri içerdiğini söyler. Beden Dili Serisi 2. Başlı başına bir iletişim aracı olan beden dili kültürden kültüre farklılık gösterebilir. İletişim esnasında yapılan bu hareketlere bir kaç örnek verecek olursak; iletişimin ilk ve en önemli unsuru gözlerdir. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini gösterir. Aynı zamanda göz teması kurmak kişinin karşısındaki insanı dinlediğini ve anladığını ifade eder. Göz teması kurmaktan kaçınmak ise kişinin özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Gözleri aşağı yöneltmek korku, suçluluk veya boyun eğme anlamına gelir. Beden Dili Serisi 2. Gözleri yukarı yöneltmek ise kişinin düşündüğü anlamına gelir. İletişimin en önemli ikinci unsuru ellerdir. İletişim için oldukça önemli yerlere sahip olan ellerin becerisinin gelişimi ile beynin biyolojik gelişiminin paralel olması insanı en iyi kendini elleri ile ifade etmesine neden olmuştur. Ellerin sıkılarak yumruk haline getirilmesi kişinin sinirli olduğu anlamına gelir. Ellerin açık olması kişinin sakladığı bir şey olmadığına, güvenilir olduğuna işarettir. Ellerin açık olması ile birlikte avuç içinin yukarı bakması içtenliği ve samimiyeti ifade eder. Beden Dili Serisi 2. Biz beden dili kavramını ayrıntılı olarak araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ