Beden Dili Resimli 2

Beden Dili Resimli 2Beden dili resimli 2; beden dilinin resimlerle desteklenerek anlatılmasıdır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. İnsanlar iletişim esnasında konuşmanın yanı sıra vücudunun çeşitli bölgeleri ile çeşitli hareketler yapmaktadır. Bu hareketler jest denilen el, kol, bacak hareketleri ve mimik denilen yüz, göz, ağız, burun hareketleridir. Vücudumuzla yaptığımız bu hareketlerin her türlü duygusal ve mantıksal ifadeleri vardır. Beden Dili Resimli 2. Beden dili uzmanları beden dilini iki ana grupta incelemişlerdir. Bunlar; istemsiz beden dili ve istemli beden dilidir.İstemsiz beden dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareket ve davranışlardır. İstemsiz beden  dili ise insanları iletişimi daha etkili bir hale getirmek için çalışarak ve öğrenerek yaptığı hareket ve davranışlardır. Etkili bir iletişim kurmak için ağzımızdan çıkan sözlerle vücudumuz ile yapılan hareketler birbiri ile uyum içerisinde olmalıdır. Örneğin; canımız sıkkınken gülmeye çalıştığımızda gerçek bir gülümseme sergilediğimizi karşımızdaki insan hemen anlayabilir. Çünkü üstün körü bir gülümseme ile samimi bir gülümseme arasında fark vardır. Beden Dili Resimli 2. Gerçek bir gülümsemede daima kaz ayağı çizgileri ortaya çıkar, yanaklar yukarı doğru gerilir ve göz kası hareketlerinden dolayı göz çukurları ortaya çıkar. Kısacası beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Bizler her ne kadar gerçek duygu ve düşüncelerimizi saklasak da beden dilimiz bizi ele verir. Zaten uzmanların yaptığı açıklamaya göre iletişimde çok az bir paya sahip olan kelimeleri insanlar gerçek duygu ve düşüncelerini saklamak için kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Beden Dili Resimli 2. Biz beden dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şeklide incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ