Beden Dili Okuma

Beden Dili OkumaBeden dili okuma; karşımızdaki insanların beden dili ile ne anlattığını çözme işlemidir. Beden dili sözlü iletişimi daha etkin hale getirmek amacıyla bedenimizi de katarak kullandığımız sözsüz iletişim biçimine verilen addır. Beden dili kullanmanın amacı daha etkili iletişim kurmayı sağlamak, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenleri etkin bir biçimde kullanmak ve daha profesyonel kişisel imaj sahibi olmalarını sağlamaktır. Beden dili 4 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar; baş hareketleri,  üst vücut, alt vücut ve gözlerdir. Baş hareketleri; başı öne eğmek özgüven eksikliğinden kaynaklamaktadır. İltifat sırasında öne eğilen baş utangaç ve çekingen bir insan olduğunuzu işaret eder. Konuşma sırasında kulağa dokunmak kararsızlığa işarettir. Beden Dili Okuma. Kafanın fazlaca eğilmesi sempati göstergesidir. Kafa sallamak onaylama ve pozitif bir mesaj içerir. Buruna dokunmak şüphe veya fikrin reddedilebileceğinin işaretidir. Çeneyi elle sıkmak ise küstahlık mesajı verir. Üst vücut; omuzların geriye atılması güç ve cesarettir. Kolları açık olması konuşmaya ve iletişim kurmaya açık olduğunu bildirir. Parmakla işaret etmek öfke belirtisidir. Beden Dili Okuma. Yukarı ve dışa dönük olan el kişinin açık ve olumlu olduğu mesajını verir. Alt vücut; kalçaların öne çıkarılması kişinin güçlü hissettiğine işarettir. İki ayak arasındaki mesafe gücü ve baskınlığı temsil eder. Bacak bacak üstüne atıldığında rahatlık ve savunmaya geçme geçme belirtisidir. Gözler; gözlerin aşağıda olması korku, suçluluk ve boyun eğme mesajı verir. Kaşları aşağıya yöneltmek ve gözleri kısmak karşıdakini anlamaya çalıştığı mesajını verir. Beden Dili Okuma. Karşıdakinin gözünü içine bakmak eminlik göstergesidir. Biz de beden dili hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız eğitim programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ