Beden Dili Okuma Kitapları

Beden Dili Okuma KitaplarıBeden dili okuma kitapları; beden dilin konu alan kitapların okunmasıdır. Bu kitapların yazılma amacı beden dili hakkında toplumdaki bireyleri bilgilendirmektir. Bireylerin aktif olarak beden dilini kullanmaları amaçlanmıştır. Çünkü iletişimin en önemli ve en etkili yolu beden dilidir. Yapılan araştırmalara göre iletişimin yarısından fazlasını beden dili oluşturmaktadır. İnsanların iletişim esnasında yaptığı hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır. Buna örnek verecek olursak; konuşurken gözleri büyütmek konuya olan merakı gösterir. Gözleri kısmak ve kaşları aşağı yöneltmek anlatılanın dikkatli bir şekilde dinlendiğini ifade eder. Buruna dokunmak dinleyen için inanmama, konuşan için ise yalan söyleme anlamına gelir. Beden Dili Okuma Kitapları. Burun kıvırmak beğenmeme, hoşlanmama ve aşağılama anlamına gelir. Kulağa dokunma veya kaşımak ise şüphe anlamı içerir. Konuşma esnasında dudakların el ile kapatılması bir şeylerin saklandığı göstergesidir. Dudakların birleştirilip sağa sola kıvrılması da beğenmeme ve aşağılama anlamına gelir. Dudakların birleştirilerek öne doğru uzatılıp üzerine işaret parmağının konması karşıdaki insanın susması gerektiğini anlatan bir davranıştır. Çeneyi sıkmak küstahlık anlamına gelirken, çenenin eller ile desteklenmesi anlatılanı derin bir şekilde dinlendiği anlamına gelir. Bir elin enenin altında işaret parmağının ise şakakta olması kişinin düşündüğü anlamına gelir. Ellerin yanakları kaplaması kişinin ilgisinin azaldığı ve anlatılanlardan sıkıldığını ifade eder. Beden Dili Okuma Kitapları. İletişimin en önemli unsuru göz temasıdır. Göz teması kurmak kişinin kendinden eminliğini ve karşısındaki insanı dinlediğini gösterir. Göz göze gelmekten kaçınmak ise özgüven eksikliğinin işaretidir. İletişimin ikinci önemli unsuru ise ellerdir. Ellerin saklanması kişinin güvensiz ve tedirgin olduğunu gösterir. Ellerin açık olması ise kişinin gizlediği her hangi bir şeyin olmadığını gösterir. Beden Dili Okuma Kitapları. Bizim beden dili hakkında hazırladığımız online eğitim programını incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ