Beden Dili Öğrenme

Beden Dili ÖğrenmeBeden dili öğrenme; beden dilinin aktif olarak kullanılmasıdır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %7, ses tonu %38, beden dili %55 önem taşır. Bu nedenle de sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız. İnsanlar daima duygu ve düşüncelerini karşısındakilere bir şekilde iletir. Ancak ne yazık ki her zaman iyi ve doğru iletişim kuramaz. Tüm insanlık tarihi boyunca var olan beden dili, zaman içerisinde gelişerek çok daha fazla önem kazanmıştır. Kültürden kültüre farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil diyebiliriz beden dili için. Beden Dili Öğrenme. Her insan jest denen el, kol, bacak hareketlerini ve  mimik denen yüz hareketlerini yapar. Bu hareketler ile bedenine türlü biçimler verdirir. Beden dilini öğrenerek hem kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanırız hem de  insanların davranışlarını daha kolay çözümleyebiliriz. Beden Dili Öğrenme. Beden dili kapsamında neler bulunmakta kısaca onlara değinecek olursak; beden duruşu, jestler, mimikler, başın kullanımı, oturmak için seçilen yer, bakım ve makyaj, giyim, göz teması, ayakların kullanımı, oturma biçimi, mesafe kullanımı, kullanılan aksesuarlar bulunmaktadır. Tüm bu unsurlara dikkat ederek etkili bir iletişim kurabiliriz. Beden dilini kullanmadaki asıl amaç da bu değil midir zaten. Beden Dili Öğrenme. Beden dilini kullanarak hangi avantajlara sahip olabiliriz? dediğinizi duyar gibiyiz. O halde açıklayacak olursak; beden dilini kullanarak dinlenilebilirliğimizi arttırabiliriz. İnandırıcılığımızı arttırabiliriz. İnsanlarla daha etkili iletişim kurabiliriz. İkna kabiliyetimizi geliştirebilir. Beden Dili Öğrenme. Biz de beden dili kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırarak kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Tüm bu avantajlara sahip olmak ve hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ