Beden Dili Mesajları Ve Anlamları

Beden Dili Mesajları Ve AnlamlarıBeden dili mesajları ve anlamları; iletişim esnasından beden dilimizle verdiğimiz mesajlar ve bu mesajların içerdiği anlamlardır. Beden dili insanlık tarihi boyunca kullandığımız en eski iletişim aracıdır. Çünkü beden dili, kelimelere başvurulmadan gerçekleştirdiğimiz duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların kurdukları iletişimde %55 beden dilinin, %38 ses tonunun, %7 kelimelerin aktif rol oynadığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Beden dili mesajlarına örnek verecek olursak; başın ve vücudun öne eğik olması, ellerin bir araya getirilmesi ve çenenin avuç içine alınması dinlemeye açık olduğu mesajları içerir. Beden Dili Mesajları Ve Anlamları. Saç okşama, omuza dokunma ve başı yukarı aşağı sallamak onaylama anlamına gelen hareketlerdir. Burunun üst kısmının kaşınması derin düşünme anlamına gelir. Kulağa dokunma, işaret parmağını dudağına götürme ve eli konuşanın koluna koyma konuşmayı kesme mesajları içerir. Elleri birbirine vurma ve yumruğu masaya vurma düş kırıklığını ifade eder. Kolları ve bacakların göğüs hizasında çapraz olarak birleştirilmesi savunmacı duyguları ifade eder. Beden Dili Mesajları Ve Anlamları. Parmakla işaret etmek üstünlük anlamına gelir. Gözlük temizleme ve kalemi dudaklara değdirme oyalama anlamına gelir. Eli kaşa koyma, başı alçaltma ve ayakları masaya koyma uzak durmak için yapılan hareketlerdir. Uzağa bakmak, yayılarak oturmak, kısık gözler ve çatık kaşlar kişinin kızgın yada savunmada olduğunu belirtir. Beden Dili Mesajları Ve Anlamları. Yüksek ses tonu, yüze dokunma ve kenetlenmiş ayak bilekleri stres sinyalleridir. Gözlerin aşağı doğru yönlendirilmesi korku, suçluluk veya boyun eğme mesajları içerir. Beden Dili Mesajları Ve Anlamları. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ