Beden Dili Marifetname

Beden Dili MarifetnameBeden dili marifetname; İsmail Hakkı adındaki yazarın beden dili ile ilgili yazdığı kitabın adıdır. Yazar bu kitapta insanları fiziki özelliklerine göre nasıl bir karakter sahibi olduklarını anlatmıştır. Yazarın bu kitapta insanların fiziki özelliklerine bakarak yaptığı yorumlara örnek verecek olursak; yazar kalın dudaklı insanların zevkine düşkün olduğu belirtmiştir. İnce ve sıkça kapalı duran dudaklara sahip olan insanların ise sıkı ağızlı oldukları belirtilmiştir. Beden Dili Marifetname. Yine insanlarda küçük başın akıl azlığına, büyük başın akla ve zekaya, yassı tepe başın lakaytlık ve gamsızlığa, yanlardan basık başın huyu ve tabiatı dar ve hiddetli olmaya işaret ettiği açıklamıştır. Gaga burunlu insanlarda egemenlik ruhunun, kalkık burunlu insanlarda ise asiliğin olduğu ifade etmiştir.  Boyu uzun insanların saf akıllı olduğuna, boyu kısa olanın hilesinin çok olduğunu ve orta boylu insanın akıllı ve güzel huylu olduğunu ifade etmiştir. Beden Dili Marifetname. Yazar insanları saçına göre de değerlendirmiştir. Örneğin saçı sert olan insanı keskin zekalı, saçı yumuşak olanı ise arsız olarak değerlendirmiştir. Saç rengine göre ise, saçı sarı olanın kibirli, saçı siyah olanı sabırlı ve saçı kumral olanı da güzel ve huyca eşsiz olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda saçı seyrek olanı zarif, saçı çok olanı da anlayışı kıt olarak değerlendirmiştir. Yazar alın konusunda ise alnı dar olan insanın ahlakının da dar olduğunu, alnı dar olanı kötü ve aldatıcı, alnı enli olanı da kötü huylu olarak betimlemiştir. Yazar bu ve buna benzer betimlemeler yaparak insanlar hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Beden Dili Marifetname. Biz beden dili kavramını araştırarak kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim  programını incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ