Beden Dili Kursu İstanbul

Beden Dili Kursu İstanbulBeden dili kursu İstanbul; İstanbul’da beden dili eğitimi veren kurslardır. Bu kursların amacı; beden dili kavramını halka öğretmektir. Halk beden dilini öğrenerek karşısındaki insanın ne dediğini anlayacak, beden dilini öğrenerek karşısındaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacına kolaca ulaşabilecek, karşısındaki insanın gerçekten ne söylemek istediğini anlayabilecek ve kişi kendi beden dilini denetleyerek topluma daha iyi ve daha hızlı bir şekilde adapte olacaktır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin bir hale getirmek için iletişime beden dilimizi de kattığımız sözsüz iletişim şeklidir. Beden dili oldukça önemli ve hassas bir konudur. Başlı başına bir iletişim aracı olan beden dili iletişimin yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir. Beden Dili Kursu İstanbul. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin kelimelerle gerçekleştiği gerçeği ortaya konmuştur. Ancak biz insanlar iletişim halindeyken daha çok kelimelere önem veriyoruz. Oysa ki iletişimde kelimelerin ne kadar az bir etkiye sahip olduğunu bilmeden davranıyoruz. Bilinçli insanların artması ile bu tür kişisel gelişim eğitimlerine verilen önem de artmıştır. Beden Dili Kursu İstanbul. Bu nedenle günümüzde insanlar kişinin ağzından çıkan kelimelerden çok o kelimeyi nasıl söylediğine bakıyor. Yani ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli oluyor. Beden Dili Kursu İstanbul. Beden dili eğitimi yapan kurumlarda da insanlara bu yöntem aşılanıyor. Çünkü insanlar etkin iletişim kurabilen insanlarla birlikte olmak istiyor. Yani kısacası artık günümüzde beden dilini bilmek bir ayrıcalık değil, çağın gerektirdiği bir ihtiyaç haline gelmiştir. Beden Dili Kursu İstanbul. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ