Beden Dili Kitap

Beden Dili KitapBeden dili kitap; beden dili ile ilgili bilgi veren kitaplardır. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de katarak kullandığımız sözsüz iletişim  biçimidir. Beden dili kullanmanın amacı; iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı sağlamak, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenleri etkin bir biçimde kullanabilmek, daha etkili ve daha profesyonel kişisel imaj sahibi olmaktır. Beden dilinin yanında doğru kişisel imaj; çalışanın içinde bulunduğu sektör, çalıştığı pozisyon, hedefleri, sosyal yaşamıyla uyumlu olduğundan kişiyi hem profesyonel hem de sosyal yaşamında başarıya ulaştırır. Beden Dili Kitap. Beden dilinde en önemli faktör gözlerdir. Konuşurken yaptığımız farklı göz hareketleri vardır. Bu hareketlerin anlamlarına bakacak olursak: gözleri aşağıya doğru yöneltmek korku, suçluluk veya boyun eğme gibi anlamlar taşır. Kaşları aşağıya doğru yöneltmek ve göz kısmak karşıdakinin söylediklerini anlamaya çalışmak demektir. Karşıdakinin gözünün içine bakmak kendinden eminlik mesajı verir. Göz göze gelmekten kaçınmak özgüven düşüklüğünün göstergesidir. Gözü hızlıca kırpma endişeliyken veya başkalarını değerlendirirken yapılan harekettir. Gözleri büyük açmak kişinin konu veya kişilerle ilgili olduğunu gösterir. Beden Dili Kitap. Yana doğru bakmak başkasının yaptığı rahatsız edici bir yorum karşısında verilen bir tepkidir. Gözlerini ayırmadan bakmak agresifliği ve baskınlık kurmaya dayalı bir mesaj içerir. Herhangi bir şeyi hatırlamaya çalışırken sağ üst köşeye bakılır. Yukarı doğru bakmak kişinin düşündüğünü gösterir. Göz kontağını kesmek hakarete uğrandığında yapılan bir davranıştır. Beden Dili Kitap. Biz beden dili kavramını ayrıntılı olarak araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online  eğitim programı hazırladık. Eğitim sonunda da uluslararası geçerliliği olan bir belge sunduk. Hazırladığımız eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ