Beden Dili İle İlgili Filmler

Beden Dili İle İlgili FilmlerBeden dili ile ilgili filmler; beden dili kavramını konu alan filmlerdir. Bu filmlerin amacı halkı beden dili konusunda bilinçlendirmektir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin hale getirmek amacıyla iletişime bedenimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Beden dili kullanmadaki amaç; karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki bırakarak amacımıza daha kolay ulaşmak, karşımızdaki insanı anlayarak etkin bir iletişim sağlama, karşımızdaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve kendi beden dilimizi denetleyerek topluma daha hızlı ve daha iyi bir şekilde uyum sağlamaktır. Beden dili insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareket ve davranışlardır. Beden Dili İle İlgili Filmler. Yapılan bu davranış ve hareketlerin tümünün beden dilinde belli bir anlamı vardır. Yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’sinin kelimelerle gerçekleştiğini ortaya konmuştur. Yani iletişimin yarısından fazlası beden dili ile gerçekleşmektedir. Beden Dili İle İlgili Filmler. Beden dilinde yapılan hareketlere bir kaç örnek verecek olursak; başın öne eğilmesi korku, suçluluk veya boyun eğme mesajları içerir. Başın geriye atılması üstünlük anlamına gelmektedir. Başın hafif yana eğilmesi karşıdaki kişiyi dinlediğiniz anlamına gelmektedir. Beden Dili İle İlgili Filmler. Başın aşırı yana eğilmesi ise sempatiklik göstergesidir. Bu davranışı genellikle kadınlar yapar. Omuzların geriye atılması güç ve cesaretin göstergesidir. Omuzların düşük olması yani kambur bir duruş  mutsuzluk, sıkılmışlık ve güvensizlik anlamlarına gelir. Ellerin gizlenmesi kişinin tedirgin ve güvensiz olduğunu ifade eder. Ellerin açık olması kişinin gizlediği bir şeyin olmadığını, açık biri olduğunu gösterir. Ellerin açık olması ile birlikte bir de avuç içlerinin yukarıyı göstermesi samimiyet ve içtenliği gösterir. Beden Dili İle İlgili Filmler. Biz beden dili kavramı hakkında ayrıntılı bir araştırma yaptık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını incelemek ister misiniz?  BEDEN DİLİ EĞİTİMİ