Beden Dili Hikayeleri

Beden Dili HikayeleriBeden dili hikayeleri; beden dilini konu alan hikayelerdir. Beden dili; sözlü iletişimi daha etkin hale getirmek için iletişime beden dilimizi de kattığımız sözsüz iletişim biçimidir. Beden dili kullanmadaki amaç; karşımızdaki insan üzerinde olumlu etki yaratarak amacımıza ulaşmak, karşımızdaki insanı daha iyi anlayarak etkin bir iletişim sağlamak, karşımızdaki insanın gerçekten ne söylediğini anlamak ve kendi beden dilimizi denetleyerek daha hızlı ve daha iyi topluma uyum sağlayabilmektir. Beden dili oldukça önemli ve hassas bir konudur. Çünkü yapılan araştırmalara göre iletişimin %55’i beden diliyle, %38’i ses tonu, %7’si kelimelerle gerçekleştiği ortaya konmuştur. Yani iletişimin yarısından fazlası beden dili ile gerçekleşmektedir. Beden Dili Hikayeleri. İnsanlar çevresindekilerle sözlerin ötesinde vücut dili ile iletişim kurar. Bunların bazıları bilinçli olarak bazıları ise bilinçsiz bir şekilde yapılır. Bundan dolayı beden dili uzmanları beden dilini ikiye ayırmışlardır. Bunlardan birincisi istemsiz beden dili, diğeri ise istemli beden dilidir. İstemsiz beden dili; insanların iletişim esnasında farkında olmadan yaptığı hareket ve davranışlardır. Beden Dili Hikayeleri. İstemli beden dili ise iletişimi daha etkin hale getirmek için öğrenilerek ve çalışılarak yapılan hareket ve davranışlardır. İnsanların bilinçli yada bilinçsiz olarak yaptığı tüm bu hareket ve davranışların beden dilinde belli bir anlamı vardır. Yapılan bu hareket ve davranışların sözlerden çok daha fazla anlamı vardır. Beden dili için en önemli organlar sırasıyla gözler, eller, ağız, omuzlar ve bacaklardır. Beden Dili Hikayeleri. Biz beden dili kavramını en ince ayrıntısına kadar araştırıp bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı geliştirdik. Bu eğitim ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ