Beden Dili Harfleri

Beden Dili HarfleriBeden dili harfleri; insanların birbirleriyle veya çevreleriyle iletişim kurmalarını sağlayan hareketler dizisidir. İlk çağlarda doğada mağaralar içinde yaşayan insanların konuştukları belli bir dil yoktu. Tepkilerini sesle ve isteklerini vücut hareketleriyle göstererek birbirlerine karşı dil olmadan farklı bir iletişim yolunu kullanıyorlardı. Eski çağlardan itibaren günümüze kadar konuşma dili geliştirildi, iletişim sorunları aşıldı, yazı bulundu sonrasında teknolojinin gelişimiyle farklı iletişim sistemleri kullanır hale geldi. İnsanlar fiziksel el kol hareketleri, dudak hareketleri ve göz temasıyla insanlarla iletişim kurabiliyorlar. Beden Dili Harfleri. İletişimde iki temel unsur vardır. Bunların birincisine işaret adı verilir. İşaret; olaylar arasındaki doğal ilişkilerle anlam kazanır. Örneğin; gök gürültüsünün yağmur yağacağını belirtmesi gibi. Bu temel unsurun ikincisi insanlar tarafından üretilmiştir. Bunlara sembol denmektedir. İnsanlar her sembole bir anlam vermişlerdir ve onları kendi aralarında iletişim kurmak için kullanmışlardır. Bu semboller farklı şekiller alabilir. Bir dil iletişimde kullanılan sembollerden meydana gelir. Beden Dili Harfleri. Beden dili harfleri kelimeleri parmak alfabesiyle tanımlamaktır. Bu harfleri tanımlamak için her harfe karşılık gelen işaretlerin nasıl yapıldığını bilmemiz, öğrenmemiz lazım. Bu alfabede her harfin parmaklar o harfe benzetilecek şekilde yapılan gösterme şekilleri vardır. Bu harflerden bir kaçına örnek verecek olursak; “A” harfi için bir elin işaret ve orta parmağı açılıp parmak uçları aşağıya bakacak şekilde öteki parmakların kapalı olması ve diğer elin işaret parmağıyla diğer eldeki açık olan parmaklar üzerine konması şeklinde yapılır. “B” harfi ise her iki elin baş ve işaret parmakları ile oluşturulan dairenin birleştirilmesi şeklinde yapılır. Beden Dili Harfleri. Biz beden dili kavramı hakkında kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı bir şekilde incelemek ister misiniz? BEDEN DİLİ EĞİTİMİ